Papildomosios studijos

Papildomosios studijos kolegijų absolventams – tai studijos, apimančios pirmosios pakopos studijų dalykus, kurių nėra studijavę ketinantieji stoti į antrosios pakopos studijų programas.

Papildomųjų studijų programas gali rinktis ne tik kolegijų absolventai, ketinantys studijuoti magistrantūroje, bet ir bakalauro studijų studentai, baigę tos pačios arba gretutinės studijų krypties pirmosios pakopos studijų programas.

Papildomųjų studijų programų klausytojai moka 50 proc. studijuojamo dalyko kredito kainos.

Dokumentų priėmimas

Prašymų dalyvauti priėmime į papildomąsias (išlyginamąsias) studijas registracija vyksta internetu: epasirasymas.vdu.lt nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 25 d.

Stojantieji prašyme turi nurodyti asmens duomenis ir pateikti diplomo ir jo priedėlio kopijas. Įvertinus stojančiojo studijavimo pasiekimus ir magistrantūros priėmimo sąlygas, su kandidatu bus asmeniškai susisiekta ir pasiūlytas individualus papildomųjų studijų planas.

Informacija apie priėmimą į papildomąsias studijas

  • VDU Studijų departamentas
  • Adresas K. Donelaičio g. 52, 44248 Kaunas
  • El. paštas studijos@vdu.lt

Informacija apie papildomųjų studijų programas

Išsamesnę informaciją apie papildomųjų studijų programas teikia jas organizuojantys akademiniai padaliniai.