Laboratorijos ir studijos

Moksliniai tyrimai Vytauto Didžiojo universitete yra varomoji jėga. Pagrindinė VDU mokslinių tyrimų stiprybė yra lankstumas ir gebėjimas greitai prisitaikyti prie nuolat kintančių mokslinių tyrimų krypčių, gebame greitai formuoti naujus prioritetus, formuoti aktualias laikmečiui mokslines temas ir priimti tarptautinių bei nacionalinių programų iššūkius.

Studijos ir laboratorijos naudojamos ne tik studijų ir mokslinėje veikloje, bet yra atviros ir komerciniams užsakymams.

Mokslininkų kompetencijos

Universiteto mokslininkai yra aukštos kvalifikacijos specialistai, kurių kompetencijos yra pripažintos nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu.Tai liudija narystės Lietuvos mokslų akademijoje, Lietuvos mokslo taryboje, Lietuvos garbės vardai, kuriuos suteikė užsienio universitetai, narystė tarptautinėse organizacijose (Europos universitetų asociacija ir kiti), ekspertavimo ir įvairiausių konkursų komisijų veiklos. Tokie veiksmai leidžia suformuoti ekspertų grupes ir plėtros ekspertų grupes iš skirtingų mokslo sričių. Universiteto mokslininkų pasiekimai taip pat buvo apdovanoti įvairiais prizais ir stipendijomis.

Laboratorijos

lab

Instrumentinės analizės laboratorijos

Atliekama atliekami darbai: instrumentinės analizės metodų kūrimas ir vystymas taikant pažangias technologijas ir tarpdisciplininę kompetenciją, cheminės analizės metodų miniatiūrizavimas ir integravimas, sorbcinių medžiagų sintezė, įvertinimas ir taikymas chromatografijoje, elektrochromatografijoje ir kietafazėje ekstrakcijoje, nanostruktūrinių medžiagų sintezė, charakterizavimas ir panaudojimas analizei. Atliekama biologinių, aplinkos objektų ir sintetinių produktų analizė, naudojant integruotus bandinio ruošimo ir mikroanalizės metodus, ir vaistinių augalų antrinių metabolitų analizė, epigenetiniai tyrimai, įvertinamos augalų ekstraktų antioksidacinės savybės.

Biologinių išteklių analizės ir augalų išlikimo laboratorijos

Pagrindinės laboratorijos mokslinių tyrimų kryptys yra klimato kaitos stebėjimai, projekcijos ir poveikio produktyvumui vertinimas, biologinės įvairovės ir tvarumo AGRO-ekosistemoms, antropogeninių ir aplinkos veiksnių įtaka žmonių sveikatai ir vystymuisi, kiekybinių ir kokybinių metodų aplinkos monitoringas ir vertinimas. Klimato veiksnių tyrimai, toksiškumo ir teršalų poveikis gyviesiems organizmams ir ekosistemoms, taip pat atliekami kokybės vertinimai įvairiems aplinkos komponentams (oro, vandens, dirvožemio).

Molekulinės biologijos ir imunologijos laboratorijos

Molekulinės ekologijos ir imunologijos laboratorijose atliekami patogenų, taip pat molekulinės genetikos tyrimai. Atliekami augalų ir gyvūnų, endo ir ekto parazitų aptikimo ir identifikavimo tyrimai naudojant molekulinius metodus.

Biofizikos laboratorijos

Laboratorijos siekia kompleksiškai tiriant elektroporacijos ir sonoporacijos reiškinius (elektrinių laukų ir ultragarso poveikį ląstelėms), atliekant šių procesų analizę ir modeliavimą, įvertinti vaistų ir genų pernašą į ląsteles invitro ir audinius invivo. Remiantis minėtais tyrimais norima išvystyti ir pagrįsti hibridinį vaistų ir genų elektrosonopernašos metodą, siekiant jį pritaikyti žmonių gydymui klinikoje.

Kita kryptis koncentruojasi ties tikslu pritaikyti elektrosonopernašos metodą aktyvių biologinių molekulių (siRNR, plazmidžių, įvairių slopiklių) pernašą į nervines ląsteles nervų sistemos vystymosi tyrimams. Vykdant minėtus tyrimus lygiagrečiai siekiama kurti ir tobulinti elektrosonoporatoriaus prototipą ir jo pagrindu išvystyti elektrosonoporatorių serijinę gamybą. Tyrimai atliekami invitro su keliais navikinių ir nenavikinių ląstelių tipais. Intensyviai bendradarbiaujama su kitų Lietuvos institucijų bei Olandijos, Prancūzijos, Ukrainos bei JAV mokslininkais.

Mikrobiologijos ir membranų biochemijos laboratorijos

Tiriama: 1) ksenobiotikų (vaistinių medžiagų ir aplinkos teršalų) poveikis mitochondrijų oksidacinio fosforilinimo sistemai; 2) hipertermijos įtaka vėžinių ir sveikų audinių ląstelėms; 3) kamieninių ląstelių savybės ir jų taikymas širdies raumeniui regeneruoti; 4) fizinio streso įtaka sėkloms daiginti bei vėlesnis augalų vystymasis ir jų atsparumas ligoms.

Atliekami tyrimai susiję su hipertermijos poveikiu normalioms ir vėžinėms ląstelėm ir sėklų atsaku į stresą.

Membranų biochemijos laboratorijos

Tiriama: 1) mikroorganizmų (bakterijų, archėjų, mielių) virusų patekimo į ląsteles ir išėjimo iš ląstelių mechanizmai; 2) medžiagos ir metodai daugiavaisčio atsparumo siurblių aktyvumui nustatyti; 3) membranose aktyvių junginių veiklos mechanizmai.

Informatikos laboratorijos

Laboratorijose yra įrengta procesų modeliavimo įranga, pramoninių valdiklių, garso įrašymo judesio fiksavimo, 3D projektavimo ir prototipų gamyba, garso įrašymo, judesio fiksavimo įrangos bei atitinkama programinė įranga.

Garso ir vaizdo technologijų laboratorija – atliekami eksperimentai integruojant įvairius skaitmenines laikmenas, kuriami vaizdo įrašai, mokomoji medžiaga, animacija.

D modeliavimo laboratorija – atliekamas 3D modelių projektavimas, skaitmeninės skulptūros, 3D spausdinimas, 3D modelio taikymas kompiuterinės grafikos, animacijos, 3D žaidimai, muziejų ekspozicijos.

Virtualios aplinkos laboratorijos – atliekamas projektavimas ir tyrimai interaktyvių virtualios ir papildytos realybės aplinkoje.

Interneto ir mobiliųjų sistemų laboratorija – atliekami eksperimentai kuriant modernias interneto informacines sistemas, elektronines paslaugas, mobiliųjų programas.

Tarpdisciplininės neuromokslų laboratorijos (kartu su Gamtos mokslų fakultetu) – atliekamas kompiuterinis modeliavimas neurologijos duomenimis, moksliniai tyrimai virtualios aplinkos poveikis žmonėms, žmonių reakcija į regėjimo dirgiklius.

Atliekami tarpdisciplininiai tyrimai kompiuterinės lingvistikos srityje. Šie tyrimai atliekami bendradarbiaujant su Humanitarinių mokslų fakultetu, VDU kompiuterinės lingvistikos centru naudojant techninės įrangos išteklius bei lingvistinių duomenų bazes.

Studijos

Yra įkurta medijų, garso, fotografijos, foto ir video montažo laboratorijos, pažangiausia įranga aprūpintos fotografijos ir garso įrašų studijos. Čia naudojama naujausia techninė ir programinė įranga.

Menų fakultete yra galimybė naudotis naujomis profesionaliomis garso studijomis, kompiuterinėmis klasėmis ir universaliu filmavimo paviljonu tiek studijoms, tiek mokslo, verslo užsakymams.

Taip pat mados dizaino studijos yra aprūpintos naujausia modeliavimo, siuvimo, siuvinėjimo įranga, 3D spausdintuvais, kompiuterinėmis technologijomis.

Fakultete taip pat veikia VDU Menų galerija 101, kurioje menininkai ir studentai eksponuoja savo kūrinius, diskutuoja, organizuoja įvairius kultūros ir meno renginius.