Kokybė ir pripažinimas

Kokybės užtikrinimo principai

Universiteto kokybės užtikrinimo sistema apima nuoseklų vidinį ir išorinį studijų, mokslo, meno veiklos kokybės vertinimą bei jo rezultatais pagrįstą kokybės tobulinimą. Kokybės užtikrinimas atliekamas atsižvelgiant į Universiteto, nacionalinius ir tarptautinius studijų, mokslo ir meno veiklos prioritetus, socialinių dalininkų nuomonę ir pasiūlymus, išorinių vertintojų rekomendacijas ir gerosios patirties pavyzdžius.

Universiteto kokybės užtikrinimo sistema orientuota į kokybės kultūros plėtotę, kai veiklos atitikimas aukščiausiems kokybės standartams yra bendras visos VDU bendruomenės interesas ir siekis; nuolat atliekama veiklos stebėsena, analizuojama informacija apie studijų, mokslo ir  meno veiklas,  atsakingai projektuojami pokyčiai. Kokybės užtikrinimo sistemos plėtotė grindžiama atvirumo tobulėjimui, kolegialumo, akademinės etikos, asmeninės atsakomybės, visapusiškumo, kryptingumo, reprezentatyvumo ir viešumo principais.

Universiteto kokybės užtikrinimo sistemą reglamentuoja Kokybės vadovas. 2020 – 2021 m. vykdomas VDU Kokybės ir aplinkosaugos vadovo (2013) atnaujinimas, peržiūrint jo sąsajas su Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo nuostatomis ir kitais aukštojo mokslo tarptautiniais bei nacionaliniais dokumentais.

Tarptautinis pripažinimas ir institucinis vertinimas

Studijų kokybės užtikrinimas