Neįgaliesiems draugiškas universitetas

Vytauto Didžiojo universitetas gali pelnytai didžiuotis neįgaliems draugiško universiteto statusu, kurį viešai pripažino Lietuvos žmonių su negalią sąjunga 2015 m. gegužės 20 d. įteikdama universitetui tai patvirtinantį sertifikatą. Šio statuso suteikimas, tai ilgo ir nuoseklaus darbo, pradėto su lig universiteto atkūrimu 1992 m., rezultatas.

Atvirumas, dialogas, dėmesys kiekvienam ir draugiškumas yra VDU puoselėjamos vertybės, kuriomis vadovaujantis nuo pat universiteto atkūrimo. Nuolat siekiama atsižvelgti į individualius neįgalaus studento poreikius, jį išklausyti ir suprasti, sudaryti sąlygas pačiam betarpiškai dalyvauti ir (ar) prisidėti prie jam skirtų palankių mokymosi, studijų ir gyvenimo sąlygų kūrimo universitete ir už jo ribų – tai vienas iš kertinių aspektų, kuriuo vadovaudamasis universitetas iki šiol garsėja kaip neįgaliesiems draugiškas universitetas.

Įgyvendindamas socialiai atsakingo universiteto politiką neįgaliųjų studentų atžvilgiu, nekintančią jau daugelį metų, universitetas:

 • taiko stojimo į universitetą lengvatas
 • skirią finansinę paramą. Kiekvieną studijų semestrą universitetas teikia lengvatą studijų ir bendrabučio apgyvendinimo mokesčiui
 • kuria ir (ar) rekonstruoja materialinę universiteto bazę pritaikant, adaptuojant ją įvairią negalią turintiems studentams
 • sudaro sąlygas neįgaliesiems gyventi jų poreikiams pritaikytuose bendrabučio kambariuose, kuriuose jie turi galimybę gyventi su juos lydinčiu asmeniu
 • stengiasi studijų programas ir patį studijų procesą padaryti lanksčiais, galinčiais būti pritaikytais prie neįgalaus asmens poreikių, taikant įvairias studijų atsiskaitymo formas ir pan.
 • įrengė poilsio kambarį, kuriame neįgalieji gali pasinaudoti jame esančia įranga ir inventoriumi skirtu neįgaliesiems, taip pat pailsėti, pasinaudoti masažo kėde ar tiesiog mokytis ramioje aplinkoje
 • sudaro sąlygas studijuojantiesiems naudotis jiems skirtomis mokymo / ugdymo priemonėmis, įrenginiais ir tokiu būdu neįgalieji patys gali pasirūpinti studijoms reikalinga medžiaga

Aktualu:

Daugiau informacijos teikia

 • Negalios reikalų vyr. koordinatorė Miglė Janušauskaitė
 • Telefonas 8 659 76399
 • El. paštas  Migle.Janusauskaite@vdu.lt
 • Adresas S. Daukanto g. 27-301, Kaunas
 • Atsakomybės sritis – universitetinės negalios politikos rengimas, planavimas, įgyvendinimas, stebėsena ir viešinimas; universitetinės neįgaliųjų koordinavimo ir integracijos programos planavimas bei organizavimas; neįgaliesiems kylančių problemų sprendimas, suinteresuotų asmenų konsultavimas.
 • VDU specialistas negalios reikalams Martynas Vitkus
 • Mobilus telefonas 8 605 372 10 (tik darbo valandomis)
 • El. paštas Martynas.Vitkus@vdu.lt
 • Atsakomybės sritis – universitetinės negalios politikos rengimas, planavimas, įgyvendinimas, stebėsena ir viešinimas; universitetinės neįgaliųjų koordinavimo ir integracijos planavimas bei organizavimas; neįgaliesiems kylančių problemų sprendimas.