Pasaulio lietuvių universitetas

Pasaulio lietuvių universitetas – tai Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) veikla, skirta lietuvių diasporai. Tai erdvė intelektualinei pasaulio lietuvių vaizduotei ugdyti, idėjoms kurti ir lietuviškajai tapatybei puoselėti.

Pasaulio lietuvių universitetas, tai pasaulio lietuvių diasporos veiklos tąsa Vytauto Didžiojo universitete, atkurtame ir gyvuojančiame pasaulio lietuvių, tokių kaip Algirdas Avižienis, Bronius Vaškelis, Valdas Adamkus, Kęstutis Skrupskelis, Adolfas Damušis ir kt. pastangų dėka.

VDU palaiko Pasaulio lietuvių universiteto veiklą, suteikdamas savo akademinius, mokslinius ir infrastruktūros resursus.

Pasaulio lietuvių universiteto misija – sutelkti aktyvią (minties, intelekto, akademijos lyderių) lietuvių diasporos dalį ir palaikyti nuolat pulsuojantį intelektualinį-akademinį pasaulio lietuvių bendrabūvį.

PLU veiklos

 • Studijų ir stažuočių programos studentams;
 • Dėstymo ir bendradarbiavimo galimybės bei renginiai mokslininkams ir tyrėjams;
 • Seminarai ir susitikimai skirti lietuvių diasporos šiandieninių procesų ir ateities perspektyvų analizei;
 • Lietuvių kalbos edukaciniai projektai;
 • VDU Baltic Summer University renginiai.

Diasporos atminties media archyvas

 • Dokumentika
 • Paskaitų, seminarų, susitikimų įrašai
 • E-žurnalai ir knygos skirtos diasporos istorijai, politikai ir migracijos studijoms

Kviečiame mokslininkus ir tyrėjus

 • Dėstyti įvairios trukmės kursus ar vesti seminarus, dalintis savo patirtimi;
 • Dalyvauti intelektualinėse diskusijose apie Lietuvių diasporos ateities vaizdinius;
 • Publikuoti straipsnius skirtus lietuvių diasporos ateities vaizduotei ugdyti ir dalintis įžvalgomis.

Veiklos studentams

 • Rinkitės įvairios trukmės studijas VDU;
 • Panaudokite atidėtų studijų (gap year) laiką ir atgaivinkite savo lietuviškąjį tapatumą atlikdami stažuotes ar pasirinkdami trumpalaikes studijas Lietuvoje;
 • Dalyvaukite vasaros programose ir atkurkite ryšį su savo lietuviškuoju paveldu, kultūra, šeimos istorijomis bei lietuvių kalba.

Veiklos pasaulio lietuviams

 • Dalyvaukite lietuvių kalbos studijose, skirtose lituanistinių mokyklų mokytojams;
 • Susipažinkite su karjeros galimybėmis Lietuvoje ir dalyvaukite VDU vasaros stažuočių programoje (SIP);
 • Susipažinkite su Pasaulio lietuvių universiteto veiklomis ir registruokitės PLU stažuotei.

Partneriai

Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus
VDU Lietuvių išeivijos institutas
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga
Global Lithuanian Leaders

Kontaktai