Viešosios įstaigos, kurių steigėjas – VDU

Vytauto Didžiojo universitetas yra 9 viešųjų įstaigų steigėjas. Šios įstaigos vykdo įvairias funkcijas, tokias kaip organizacijų ir atskirų asmenų kultūrinio, politinio ir mokslinio palikimo išsaugojimas, pilietiškumą skatinančių ir kultūrinių renginių organizavimas, jaunimo švietimas ir ugdymas, intelektualinio potencialo kaupimas.

VšĮ, kurių steigėjas – VDU