VDU mokslo tyrimų institutai

Mokslo institutai yra Universiteto mokslinių tyrimų akademiniai padaliniai, vykdantys tarpdisciplininius mokslinius tyrimus, suteikiantys mokslinę bazę ir mokslinių tyrimų infrastruktūrą Universiteto studentų studijoms, mokslininkams rengti ir moksliniams tyrimams vykdyti. Kuriant naujus institutus, mokslo organizavimo sistema yra papildoma. Tai daroma siekiant geriausių mokslininkų / mokslo grupių / mokslo mokyklų pripažinimo, matomumo ir didesnio finansavimo galimybių, taip pat siekiant sudaryti geresnes ir socialiai labiau užtikrintas sąlygas mokslininkams, turintiems potencialo ir norintiems kurti aukščiausio lygio mokslą, koordinuoti ir vykdyti tarptautinio lygio projektus, dalyvauti tarptautiniuose tinkluose ir infrastruktūrose.

Vytauto Didžiojo universitete veikia 6 mokslinių tyrimų institutai:

  1. Bioekonomikos tyrimų institutas
  2. Gamtos ir technologijos mokslų tyrimų institutas
  3. Edukologijos tyrimų institutas
  4. Lietuvių išeivijos institutas
  5. Skaitmeninių išteklių tyrimų institutas
  6. Vytauto Kavolio tarpdisciplininių tyrimų institutas