Marketingo ir komunikacijos departamentas

Marketingo ir komunikacijos departamentas siekia užtikrinti vieningą, į universiteto tikslines auditorijas orientuotos, marketingo ir komunikacijos strategijos/politikos formavimą ir įgyvendinimą. Pagrindinės funkcijos: palaikyti ir stiprinti universiteto įvaizdį; kurti, tobulinti, plėtoti ir palaikyti universiteto marketingines veiklas parenkant tinkamiausias priemones ir kanalus; organizuoti universiteto tikslinėms auditorijoms skirtus renginius; koordinuoti ir vykdyti priėmimą į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas bei atlikti kitas su universitetui svarbios marketingo bei komunikacijos vadyba susijusias funkcijas.

Marketingo ir komunikacijos departamentas taip pat kuria ir palaiko ryšius su universiteto tikslinėmis auditorijomis bei žiniasklaida, užtikrina reguliarų ir operatyvų aktualios informacijos srautą apie universiteto gyvenimą, rengia įvairius informacinius leidinius, reklaminę ir audiovizualinę medžiagą apie įvykius universitete, organizuoja universiteto bendruomenei ir plačiajai visuomenei skirtus renginius. MKD darbuotojai administruoja universiteto istorinio archyvo tvarkymą ir muziejaus kūrimą, inicijuoja ir koordinuoja kolektyvinius viešųjų ryšių projektus bendradarbiaujant su įvairiais universiteto padaliniais, Kauno miesto savivaldybe, Lietuvos bei užsienio universitetais, mokyklomis, kolegijomis.

 • Direktorė Justina Vaitkevičė (8 37) 327 990
  Atsakomybės sritis – departamento veiklos koordinavimas, universiteto renginiai, projektai, priėmimo į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas koordinavimas
 • Vyr. specialistė Loreta Petrauskaitė +370 610 73160
  Atsakomybės sritis – universiteto reprezentavimas, priėmimo į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas organizavimas
 • Vyr. Specialistas Mindaugas Šerpytis +370 615 22359
  Atsakomybės sritis – universiteto reprezentavimas, priėmimo į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas organizavimas
 • Vyresn. Specialistė Justina Šišaitė +370 655 47241
  Atsakomybės sritis – universiteto reprezentavimas, priėmimo į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas organizavimas
 • Vyresn. specialistas Martynas Švarcas vidinis: 4154
  Atsakomybės sritis – leidinių apie studijas VDU, aktualios informacijos stojantiesiems, reprezentacinės universiteto medžiagos rengimas
 • Specialistas Matas Čepurna vidinis: 4156
  Atsakomybės sritis – skaitmeninių projektų koordinavimas, internetinio turinio valdymas, reprezentacinių universiteto svetainių administravimas
 • Vyresn. specialistas Jonas Petronis vidinis: 4152
  Atsakomybės sritis – fotografija
 • Vyresn. specialistė Ieva Paukštienė vidinis: 4153
  Atsakomybės sritis – viešieji pirkimai
 • Komunikacijos projektų vadovė Indrė Sekevičienė mob. tel.: +370 620 32 720
  Atsakomybės sritis – komunikaciniai projektai
 • Vyr. specialistė Rimgailė Dikšaitė mob. tel.: +370 6703 9215
  Atsakomybės sritis – komunikaciniai projektai
 • Vyresn. specialistas Martynas Gedvila mob. tel.: +370 614 88625
  Atsakomybės sritis – komunikaciniai projektai
 • Vyr. specialistė Janina Masalskienė (8 37) 327 960
  Atsakomybės sritis – protokolas, universiteto istorijos metraštis, mecenatai
  Adresas: K. Donelaičio g. 58-10, Kaunas
 • Specialistė Jurgita Benaitytė vidinis: 4156
  Atsakomybės sritis – universiteto simbolika, suvenyrai
 • Specialistė Emilija Tumasonė
  Atsakomybės sritis – komunikacijos universiteto socialiniuose tinkluose koordinavimas
 • Vyr. specialistas Nerijus Žeronas
  Atsakomybės sritis – Švietimo akademijos komunikaciniai projektai ir reprezentavimas