Marketingo ir komunikacijos departamentas

Marketingo ir komunikacijos departamentas siekia užtikrinti vieningą, į universiteto tikslines auditorijas orientuotos, marketingo ir komunikacijos strategijos/politikos formavimą ir įgyvendinimą. Pagrindinės funkcijos: palaikyti ir stiprinti universiteto įvaizdį; kurti, tobulinti, plėtoti ir palaikyti universiteto marketingines veiklas parenkant tinkamiausias priemones ir kanalus; organizuoti universiteto tikslinėms auditorijoms skirtus renginius; koordinuoti ir vykdyti priėmimą į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas bei atlikti kitas su universitetui svarbios marketingo bei komunikacijos vadyba susijusias funkcijas.

Marketingo ir komunikacijos departamentas taip pat kuria ir palaiko ryšius su universiteto tikslinėmis auditorijomis bei žiniasklaida, užtikrina reguliarų ir operatyvų aktualios informacijos srautą apie universiteto gyvenimą, rengia įvairius informacinius leidinius, reklaminę ir audiovizualinę medžiagą apie įvykius universitete, organizuoja universiteto bendruomenei ir plačiajai visuomenei skirtus renginius.