Marketingo ir komunikacijos departamentas

Marketingo ir komunikacijos departamentas siekia užtikrinti vieningą, į universiteto tikslines auditorijas orientuotos, marketingo ir komunikacijos strategijos/politikos formavimą ir įgyvendinimą. Pagrindinės funkcijos: palaikyti ir stiprinti universiteto įvaizdį; kurti, tobulinti, plėtoti ir palaikyti universiteto marketingines veiklas parenkant tinkamiausias priemones ir kanalus; organizuoti universiteto tikslinėms auditorijoms skirtus renginius; koordinuoti ir vykdyti priėmimą į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas bei atlikti kitas su universitetui svarbios marketingo bei komunikacijos vadyba susijusias funkcijas.

Marketingo ir komunikacijos departamentas taip pat kuria ir palaiko ryšius su universiteto tikslinėmis auditorijomis bei žiniasklaida, užtikrina reguliarų ir operatyvų aktualios informacijos srautą apie universiteto gyvenimą, rengia įvairius informacinius leidinius, reklaminę ir audiovizualinę medžiagą apie įvykius universitete, organizuoja universiteto bendruomenei ir plačiajai visuomenei skirtus renginius. MKD darbuotojai administruoja universiteto istorinio archyvo tvarkymą ir muziejaus kūrimą, inicijuoja ir koordinuoja kolektyvinius viešųjų ryšių projektus bendradarbiaujant su įvairiais universiteto padaliniais, Kauno miesto savivaldybe, Lietuvos bei užsienio universitetais, mokyklomis, kolegijomis.

 • Direktorė Justina Vaitkevičė(8 37) 327 990
  Atsakomybės sritis – departamento veiklos koordinavimas, universiteto renginiai, projektai, priėmimo į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas koordinavimas
  Adresas: K. Donelaičio g. 52-116, Kaunas
 • Vyr. specialistė Loreta Petrauskaitė(8 37) 323 206
  Atsakomybės sritis – universiteto reprezentavimas, priėmimo į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas organizavimas
  Adresas: K. Donelaičio g. 52-116, Kaunas
 • Specialistas Mindaugas Šerpytis(8 37) 323 206
  Atsakomybės sritis – universiteto reprezentavimas, priėmimo į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas organizavimas
  Adresas: K. Donelaičio g. 52-116, Kaunas
 • Specialistė Giedrė Giedraitytė(8 37) 323 206
  Atsakomybės sritis – universiteto reprezentavimas, priėmimo į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas organizavimas
  Adresas: K. Donelaičio g. 52-116, Kaunas
 • Vyresn. specialistas Martynas Švarcasvidinis: 4154
  Atsakomybės sritis – leidinių apie studijas VDU, aktualios informacijos stojantiesiems, reprezentacinės universiteto medžiagos rengimas
  Adresas: K. Donelaičio g. 52-116, Kaunas
 • Specialistas Vytautas Kučinskasvidinis: 4156
  Atsakomybės sritis – skaitmeninių projektų koordinavimas, internetinio turinio valdymas, reprezentacinių universiteto svetainių administravimas
  Adresas: K. Donelaičio g. 52-116, Kaunas
 • Vyresn. specialistas Jonas Petronis vidinis: 4152
  Atsakomybės sritis – fotografija
  Adresas: K. Donelaičio g. 52-117, Kaunas
 • Vyresn. specialistė Ieva Paukštienė vidinis: 4153
  Atsakomybės sritis – viešieji pirkimai
  Adresas: K. Donelaičio g. 52-117, Kaunas
 • Vyr. specialistė Rimgailė Dikšaitė mob. tel.: +370 6703 9215
  Atsakomybės sritis – komunikaciniai projektai
  Adresas: K. Donelaičio g. 52-117, Kaunas
 • Vyr. specialistė Janina Masalskienė(8 37) 327 960
  Atsakomybės sritis – protokolas, universiteto istorijos metraštis, mecenatai
  Adresas: K. Donelaičio g. 58-10, Kaunas
 • Specialistė Jurgita Benaitytė vidinis: 4156
  Atsakomybės sritis – universiteto simbolika, suvenyrai
  Adresas: K. Donelaičio g. 52-116, Kaunas
 • Specialistė Emilija Pukelytė 
  Atsakomybės sritis – komunikacijos universiteto socialiniuose tinkluose koordinavimas