Marketingo ir komunikacijos departamentas

Marketingo ir komunikacijos departamentas siekia užtikrinti vieningą, į universiteto tikslines auditorijas orientuotos, marketingo ir komunikacijos strategijos/politikos formavimą ir įgyvendinimą. Pagrindinės funkcijos: palaikyti ir stiprinti universiteto įvaizdį; kurti, tobulinti, plėtoti ir palaikyti universiteto marketingines veiklas parenkant tinkamiausias priemones ir kanalus; organizuoti universiteto tikslinėms auditorijoms skirtus renginius; koordinuoti ir vykdyti priėmimą į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas bei atlikti kitas su universitetui svarbios marketingo bei komunikacijos vadyba susijusias funkcijas.

 

  • Direktorė Rūta Lukoševičė
  • Telefonas +370 614 79810
  • El. paštas ruta.lukosevice@vdu.lt
  • Atsakomybės sritis – departamento veiklos koordinavimas