Studijų departamentas

 • Adresas S. Daukanto g. 27, LT-44249 Kaunas
 • Telefonas (8 37) 323 599
 • El. paštas  studijos@vdu.lt

Švietimo akademijoje vykdomų studijų:

 • Adresas T. Ševčenkos g. 31 -207, Vilnius
 • Telefonas (8 5) 279 0491
 • El. paštas studijos.sa@vdu.lt

Žemės ūkio akademijoje vykdomų studijų:

 • Adresas Studentų g. 11 – 237, Akademija, Kauno raj.
 • Telefonas (8 37) 752 245
 • El. paštas studijos.zua@vdu.lt

Studijų departamentas – yra neakademinis Universiteto padalinys, užtikrinantis kokybišką studijų organizavimo procesą, nuolat atliekantis studijų administravimo stebėseną bei diegiantis inovacijas, siekiant Universiteto strateginių tikslų studijų srityje įgyvendinimo.

 • L.e.p. direktorė Mykolė Lukošienė
 • Telefonas (8 37) 327 817
 • El. paštas mykole.lukosiene@vdu.lt
 • Adresas S. Daukanto g. 27-212
 • Atsakomybės sritis – departamento darbo planavimas ir organizavimas, Universiteto studijų kokybės užtikrinimo sistemos plėtojimas, studijų kokybės tobulinimo strategijų rengimas ir vykdymas bei studijų organizavimo procesų tobulinimo projektų rengimas ir įgyvendinimas.

 • Direktorės pavaduotoja Žemės ūkio akademijos studijoms  dr. Rita Pupalienė
 • Telefonas (8 37) 752 245
 • El. paštas  rita.pupaliene@vdu.lt; studijos.zua@vdu.lt
 • Adresas Studentų g. 11 – 237, Akademija, Kauno raj.
 • Atsakomybės sritis – Žemės ūkio akademijoje (ŽUA) vykdomų studijų proceso koordinavimas, vidinė ir išorinė komunikacija, studijų kokybės užtikrinimo procesų administravimas.