Studijų departamentas

  • Adresas S. Daukanto g. 27, LT-44249 Kaunas
  • Telefonas (8 37) 323 599
  • El. paštas studijos@vdu.lt

Švietimo akademijoje vykdomų studijų:

  • Adresas Ševčenkos g. 31 -207, Vilnius
  • Telefonas (8 5) 279 0491
  • El. paštas studijos.sa@vdu.lt

Žemės ūkio akademijoje vykdomų studijų:

  • Adresas Studentų g. 11 – 237, Akademija, Kauno raj.
  • Telefonas (8 37) 752 245
  • El. paštas studijos.zua@vdu.lt

Studijų departamentas – yra neakademinis Universiteto padalinys, užtikrinantis kokybišką studijų organizavimo procesą, nuolat atliekantis studijų administravimo stebėseną bei diegiantis inovacijas, siekiant Universiteto strateginių tikslų studijų srityje įgyvendinimo.

Atsakomybės sritis – departamento darbo planavimas ir organizavimas, Universiteto studijų kokybės užtikrinimo sistemos plėtojimas, studijų kokybės tobulinimo strategijų rengimas ir vykdymas bei studijų organizavimo procesų tobulinimo projektų rengimas ir įgyvendinimas.

Atsakomybės sritis – Žemės ūkio akademijoje (ŽUA) vykdomų studijų proceso koordinavimas, vidinė ir išorinė komunikacija, studijų kokybės užtikrinimo procesų administravimas.