Valdymo ir investicijų departamentas

Departamentas vykdo: pastatų eksploataciją ir jų priežiūrą, projektų rengimą ir jų vykdymą, rengia investicinius plėtros projektus, statybos ir remonto darbus, programinės įrangos kūrimą, IT priežiūrą ir vystymą, transporto remonto ir priežiūros darbus, trumpalaikės ir ilgalaikės turto nuomos paslaugas, dokumentų registravimą ir archyvavimą, knygų leidybą ir spaudos paslaugas.