Lietuvos universitetui – 100

1922 m. vasario 16 d. Kaune iškilmingai atidarytas Lietuvos universitetas, davęs pagrindą šiuolaikiniams universitetams Lietuvoje. Tų pačių metų kovo 24-ąją priimtu statutu įtvirtinta ir jo plati autonomija.

Universitetą sudarė Humanitarinių mokslų, Matematikos-gamtos, Medicinos, Teisių, Technikos ir Teologijos-filosofijos fakultetai, 1925–1936 m. veikė nedidelis Evangelikų teologijos fakultetas. Palaipsniui vystėsi universiteto materialinė bazė: atidaryta biblioteka, ilgainiui tapusi didžiausia ir retenybėmis turtingiausia biblioteka to meto Lietuvoje. Aukštojoje Fredoje įkurtas Botanikos sodas, Aleksote pastatyti Fizikos ir chemijos instituto rūmai, o Žaliakalnyje – Klinikų kompleksas.

Universitete aktyviai veikė stiprios ir kūrybingos studentų sąjungos bei korporacijos – ateitininkai, neolituanai, taip pat kitos fakultetinės, regioninės ar tautinių mažumų draugijos bei organizacijos. 1925 m. veiklą pradėjusi Studentų atstovybė rūpinosi visų universiteto studentų reikalais bei Lietuvos studentijos reprezentavimu tiek šalyje, tiek užsienyje. Prie Studentų atstovybės buvo įkurtas Akademinis sporto klubas, Akademinis turizmo klubas ir Universiteto choras.

1930 m. birželio 7 d. minint kunigaikščio Vytauto Didžiojo 500 metų mirties sukaktį Lietuvos universitetas pavadintas Vytauto Didžiojo universitetu. Tą pačią dieną priimtas ir naujas universiteto statutas.

Lietuvos universiteto istorija

1920

1920 m. sausio 27 d.

1920 m. sausio 27 d.

Pradeda veikti Aukštieji kursai – pirma aukštoji mokykla Nepriklausomoje Lietuvoje. „Taip atsitiko ir su Aukštosios Mokyklos klausimu. Neįstengė jo tinkamai išspręsti mūsų Valdžia,..Skaityti daugiau

1922

1922 m. vasario 13 d.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė pasirašo nutarimą Kaune įsteigti Lietuvos universitetą. „1922 m. vasario mėnesio 13 dieną Ministerių kabinetas, vaduodamasis Vilniaus Universito įsteigimo įstatymu ir..Skaityti daugiau

1922

1922 m. vasario 16 d.

1922 m. vasario 16 d.

Lietuvos universiteto įsteigimo iškilmės. Einantis Lietuvos Respublikos Prezidento pareigas Steigiamojo Seimo Pirmininkas Aleksandras Stulginskis paskiria rektorių ir fakultetų branduolius, kurių narių daugumą sudarė..Skaityti daugiau

1923

1923 m. sausio 1 d.

1923 m. sausio 1 d.

Įkuriama Lietuvos universiteto mokslinė biblioteka – didžiausia ir vienintelė mokslo biblioteka Lietuvoje. „Platesniam mokslo darbui Lietuvoje varyti ypačiai trūksta geros, didelės mokslo bibliotekos...Skaityti daugiau

1923

1923 m. vasario 15 d.

1923 m. vasario 15 d.

Oficialiai paskirta teritorija Konstantino Regelio pastangomis kuriamam Lietuvos universiteto Botanikos sodui. Liepos 8 d. Botanikos sodas iškilmingai pašventinamas, o Lietuvos Respublikos Prezidentas Aleksandras..Skaityti daugiau

1924

1924 m. spalio 15 d.

Vytauto Didžiojo universiteto Matematikos-gamtos fakulteto Agronomijos ir miškininkystės skyriaus bei Dotnuvos žemės ūkio technikumo pagrindu Dotnuvoje atidaryta antroji aukštoji mokykla Lietuvoje – Žemės..Skaityti daugiau

100 METŲ – ŠIMTAS RENGINIŲ

Vytauto Didžiojo universitetas, minėdamas prieš šimtmetį įkurto Lietuvos universiteto sukaktį, kviečia į šiai progai skirtus renginius: koncertus, parodas, konferencijas, kultūrinius renginius ir įvairias iniciatyvas. Renginiai nemokami ir atviri tiek universiteto bendruomenei, tiek plačiajai visuomenei.

LIETUVOS UNIVERSITETO 100-MEČIUI DEDIKUOTI VDU PADALINIŲ RENGINIAI