Ginčų nagrinėjimo komisija

  • K. Donelaičio g. 58, 44248, Kaunas
  • Telefonas (8 37) 222 739
  • Komisijos sekretorė Iveta Gadeikytė

Vytauto Didžiojo universiteto ginčų nagrinėjimo komisija sprendžia ginčus tarp studento (studentų) ir administracijos, dėstytojų ar kitų darbuotojų dėl Mokslo ir studijų įstatyme, VDU Statute, Studijų reguliamine ir kituose teisės aktuose nustatytų teisių ir pareigų įgyvendinimo, taip pat studento (studentų) akademinių pasiekimų vertinimo procedūrų laikymosi, kurių nepavyko sureguliuoti administracine tvarka ar derybomis.

Komisijos darbą ir sprendimų priėmimo tvarką reglamentuoja VDU ginčų nagrinėjimo komisijos nuostatai: