Profesinių kompetencijų vystymo centras

VDU Profesinių kompetencijų vystymo centro tikslas – vykdyti kompetencijų vystymo veiklas, grįstas moksliniais tyrimais ir inovacijomis, akademiniam ir neakademiniam personalui, įgyvendinant nuoseklią, darbuotojų poreikius atliepiančią kompetencijų vystymo sistemą Universitete. Taip pat palaikyti ir skatinti mokymosi visą gyvenimą principus.

Profesinių kompetencijų vertinimo centras savo veikloje vadovaujasi bendruomeniškumo, kokybės, mokymosi kultūros augimo, atvirumo naujovėms, inovatyvumo ir proaktyvaus veikimo vertybėmis.

Profesinio tobulėjimo kviečiame į: Dėstytojų akademiją – galimybė tobulėti kiekvienam VDU bendruomenės dėstytojui. Profesinio tobulėjimo akademiją – galimybė tobulėti kiekvienam VDU bendruomenės akademiniam ir neakademiniam darbuotojui. Mokymosi visą gyvenimą akademiją – galimybė įsitraukti į mokymus kitų bendruomenių, organizacijų nariams.

El. paštas: mokymosi.akademija@vdu.lt

Tinklalapis: https://mokymosiakademija.vdu.lt/

Mus taip pat rasite: Facebook ir LinkedIn