Rektorius

Prof. Juozas Augutis – matematikas, habilituotas technologijos mokslų daktaras, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys (akademikas), energetinio saugumo ekspertas, Vytauto Didžiojo universiteto rektorius, VDU ir Lietuvos energetikos instituto Energetinio saugumo tyrimų centro vadovas, universiteto Senato ir Tarybos narys.

2015 m. birželio 9 d. prof. Juozas Augutis buvo išrinktas Vytauto Didžiojo universiteto rektoriumi penkerių metų kadencijai. Būdamas rektoriumi, profesorius siekia sutelkti bendruomenę keliant universiteto veiklos kokybės lygį Lietuvos ir pasaulio mastu, palengvinti biurokratinę naštą pertvarkant tarnybas, tobulinti laisvųjų menų studijų sistemą universitete. Kurdamas universiteto ateities vaizdinį rektorius remiasi artes liberales filosofija, tęstinumo vertybėmis bei humanistinės ir modernios vadybos principais.

J. Augutis Vilniaus universitete baigė Matematikos ir mechanikos fakultetą, apgynė matematikos mokslų kandidato disertaciją. Mokslininkas dirbo Kauno politechnikos instituto Aukštosios matematikos ir Šiaulių fakulteto Bendrųjų disciplinų katedros asistentu, vėliau – docentu.

VDU bendruomenei Juozas Augutis priklauso nuo pat pirmųjų žingsnių, žengtų atkuriant universitetą nepriklausomybei atbundančioje Lietuvoje. Universitete jis pradžioje dirbo Matematikos katedros docentu, vėliau tapo Matematikos ir statistikos katedros profesoriumi, apgynė technologijos mokslų habilituoto daktaro vardą. Turtingą darbo universitete patirtį J. Augutis sukaupė trylika metų eidamas VDU Studentų reikalų tarnybos direktoriaus pareigas, devynerius (2006-2015 m.) – VDU mokslo prorektoriaus.

Dirbdamas prorektoriumi ir, vėliau, rektoriumi, prof. Juozas Augutis akcentuoja, jog universitetui svarbu išlaikyti įvairialypiškumą, skirtingus studijų, mokslo organizavimo modelius, nepasiduoti unifikacijai, universitetų vienodinimui. Mokslininkas taip pat labai vertina gerų santykių svarbą – jis palaiko vakarietišką kolegialų, draugišką bendravimą su studentais ir kitais bendruomenės nariais, kurį VDU įdiegė nepriklausomybės aušroje atvykę užsieniečiai.

Prof. Juozo Augučio svarbiausia mokslinė veikla skirta energetiniam saugumui, kritinių infrastruktūrų vertinimui, tikimybių teorijai, rizikos analizei, sistemų patikimumui. Tarp jo paskelbtų darbų – monografija, uždavinynas, daugiau nei 180 mokslinių publikacijų. Matematikas yra vadovavęs ir vykdęs tarptautinius mokslinių tyrimų projektus, vadovavęs doktorantams, oponavęs daktaro disertacijoms, pirmininkavęs ir dalyvavęs habilitacijos procedūros komisijoms bei habilituoto daktaro laipsnio gynimo komitetams.

2006-aisiais prof. J. Augutis tapo Lietuvos mokslų akademijos nariu ekspertu, po penkerių metų – tikruoju nariu (akademiku). Šiuo metu profesorius pirmininkauja Lietuvos universitetų rektorių konferencijos Mokslo komitetui, yra tarptautinės rizikos analizės ekspertų asociacijos SRA narys, NATO programos „Mokslas taikai ir saugumui“ Lietuvos nominuotas ekspertas, Lietuvos švietimo tarybos pirmininko pavaduotojas, Lietuvos inovatyvios ekonomikos tarybos narys.

J. Augutis yra pelnęs aukščiausią mokslininkų įvertinimą – Lietuvos nacionalinę mokslo premiją. Jam ir bendraautoriams premija skirta 2005 m. už darbų ciklą „Deterministiniai ir tikimybiniai tyrimai, inžineriniai sprendimai ir jų įgyvendinimas gerinant Ignalinos AE saugą ir patikimumą (1994–2004 m.)“.

2010 m. prof. J. Augutis gavo Zigmo Žemaičio medalį, kuriuo apdovanojami asmenys, nusipelnę Lietuvos švietimui, mokslui, dvasinei nacionalinei kultūrai. 2012 m. jam suteiktas Pasaulio energetikos tarybos (PET) Lietuvos komiteto apdovanojimas – garbės ženklas už nuopelnus energijos srityje Lietuvoje.