ASU, LEU ir VDU integracija

2019 m. sausio 1 d. pasibaigė Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) ir Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU) reorganizavimas prijungimo prie Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) būdu. Tai yra pirmasis įgyvendintas LR Vyriausybės numatyto universitetų tinklo pertvarkos žingsnis.

Nuo šių metų pradžios trys universitetai oficialiai tapo konsoliduotu Vytauto Didžiojo universitetu, kuris yra plačiausios aprėpties ir vykdo mokslinius tyrimus bei studijas humanitarinių, socialinių, fizinių, menų, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų srityse. Integracija siekia užtikrinti aukštą studijų ir mokslo kokybę, mažinti studijų programų dubliavimą, skatinti tarpdisciplininius tyrimus bei efektyviai naudoti mokslo ir studijų infrastruktūrą. Po susijungimo LEU tampa VDU Švietimo akademija, o ASU – VDU Žemės ūkio akademija.

Skirtingų patirčių ir kompetencijų sinergija leidžia pagal geriausias Vakarų universitetų praktikas telkti tyrėjus, kurie dirba iš pirmo žvilgsnio tarpusavyje nesusijusiose srityse – pavyzdžiui, humanitarus ir technologijos mokslų ekspertus. Vadovaujantis „Visuomenė 5.0“ tikslais, studijos ir tyrimai bus vykdomi kompleksiškai, sujungus tarpdisciplininį potencialą tokiose aktualiose temose kaip bioekonomika, biotechnologijos, dirbtinis intelektas, agroinovacijos, žiedinė ekonomika, technologijų teisė, klimato kaita, darnus vystymasis, pedagogų rengimas ir kt.

Bendromis Lietuvos ir užsienio mokslininkų, ekspertų pastangomis, reformuojamas ir edukologijos sektorius – nuo 2018 m. studentai priimami į Švietimo akademiją, kurioje vykdoma mokslinė veikla ir naujausiais tarptautiniais tyrimais grįstos studijos. Daugiau informacijos

Naujo proveržio tikimasi ir VDU Žemės ūkio akademijoje, kuri veiklą pradeda 2019 m. Juridinis trijų aukštųjų mokyklų jungimasis vyko iki 2019 m., o įvairių veiklų ir organizacijų struktūrų optimizacija bus vykdoma iki 2022 m. Žemės ūkis šiuo metu vis labiau modernizuojamas, skaitmenizuojamas bei robotizuojamas, dirba globaliose rinkose, todėl susijungus ASU ir VDU planuojama išvystyti stiprias tarpdisciplinines studijų programas, sustiprinti vykdomas žemės ūkio ir biosistemų inžinerijos studijas bei tyrimus. Ypatingos sinergijos tikimasi kuriant biotechnologijas, ypač augalų pagrindu – VDU ir ASU yra vieni lyderiaujančių Lietuvos universitetų šioje mokslų kryptyje. Taip pat padidėja galimybės efektyviau išnaudoti bendrą infrastruktūrą, mokslinę įrangą, „Nemuno“ slėnio galimybes.

Dar prieš susijungimą buvo inicijuotas aktyvus ASU socialinių mokslų srities ir VDU Ekonomikos ir vadybos fakulteto mokslininkų bendradarbiavimas kuriant stiprų bioekonomikos mokslų centrą.

Trys universitetai tapo vienu Vytauto Didžiojo universitetu
Jungtiniame VDU – platus tarpdisciplininių programų spektras
Universitetų susijungimas – tai ne vienkartinis veiksmas, o procesas

 

VDU – plačiausios aprėpties universitetas Lietuvoje

 • Humanitariniai mokslai
 • Socialiniai mokslai
 • Menai
 • Fiziniai mokslai
 • Biomedicinos mokslai
 • Technologijos mokslai
 • Žemės ūkio mokslai

Studijos

VDU – tai modernus ir stiprus universitetas, taikantis Harvardo universiteto Artes Liberales studijų principus. Tai visapusį išsilavinimą teikiantis universitetas ateities kūrėjams.

 • Studijų kryptys. Bus atsisakyta dubliavimo – bendros universitetų studijų programos bus jungiamos tarpusavyje. Taip pat išaugusiame VDU atsiras naujų studijų krypčių, pavyzdžiui, gyvybės, inžinerijos mokslai, verslas ir viešoji vadyba.
 • Tarpdisciplininės studijos. VDU bus platus spektras tarpdisciplininių programų: nuo neurotechnologijų iki bioekonomikos, nuo kūrybinių industrijų iki skaitmeninės humanitarikos, nuo teisės ir finansų iki neurotechnologijų, nuo sumaniosios gyvulininkystės iki agrobiotechnologijų.
 • Studijų tarptautiškumas. Bendradarbiaujant su prestižiniais pasaulio universitetais bus kuriama dar daugiau jungtinio ir dvigubo laipsnio programų. Užsienio dėstytojų skaičius sudarys ne mažiau 15 proc. visų dėstytojų, o užsienio studentų skaičius padidės iki 20 proc.
 • Verslumo ugdymas. Jungtiniame VDU studentai turės galimybę išbandyti jėgas Verslumo ugdymo centre, kuriame sėkmingai verslą pradėjo ne viena startuolių komanda, arba rinktis išmaniųjų praktikų modelį ir darbą su daugiau nei 60 Lietuvos ir tarptautinių įmonių. Europos Komisija VDU mokymų programą „Verslumo akademija“ išrinko tarp 50 geriausių sėkmingo universitetų ir įmonių bendradarbiavimo pavyzdžių Europoje ir pasaulyje. VDU – vienintelis Baltijos šalių atstovas šiame sąraše. Plačiau
 • Individualios studijos „Academia cum laude“ labiausiai motyvuotiems studentams. Plačiau
 • VDU doktorantūros mokykla. Aukščiausio lygio studijos bus vykdomos net 23 kryptyse. Doktorantai bus skatinami vykti iki vienerių metų studijoms ar stažuotėms į užsienio universitetus.

Moksliniai tyrimai

 • Vienas svarbiausių VDU, ASU ir LEU jungimosi tikslų yra sutelkti mokslo potencialą ir žymiai pagerinti eksperimentinės veiklos kokybę. Mokslo ir verslo bendradarbiavimas stiprės per bendrų tyrimų projektų įgyvendinimą, inovatyvių įmonių kūrimą, mokslo tyrimų komercializavimą.
 • Akademinio meistriškumo centrai. VDU ir toliau bus vykdomi edukologijos, socialinių inovacijų, kūrybinių industrijų, skaitmeninės humanitarikos, biotechnologijų, neurotechnologijų, dirbtinio intelekto technologijų, diasporos ir kiti tyrimai, o ypatingos sinergijos tikimasi sutelkiant mokslinį potencialą edukologijos ir bioekonomikos moksluose.
 • Naujos tyrimų kryptys. Integracija suteiks prielaidas vystyti naujas tarptautinio lygio tyrimų kryptis aktualiomis tematikomis: klimato kaita, aplinkos tarša, dirbtinio intelekto technologijų taikymas žemės ūkyje.

Šiuo metu esamos prioritetinės mokslinių tyrimų kryptys:

Mokytojų rengimo centras

Kartu su Lietuvos, Estijos, Suomijos ir Šveicarijos universitetų mokslininkais VDU Švietimo akademijoje buvo sukurta ir pradėta vykdyti naujos kartos mokytojų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo sistema. Ją pastebėjo ir vertintojai, ir stojantieji: VDU pedagogikos studijos jau dvejus metus iš eilės šalies ir užsienio ekspertų yra pripažintos geriausiomis Lietuvoje, o tarp studentų – populiariausiomis. Jas pasirinkusių stojančiųjų konkursiniai balai yra vieni aukščiausių. Plačiau:

Bioekonomika

Pasaulyje auganti gyventojų populiacija, klimato kaitos keliami iššūkiai bei senkantys žemės gelmių, visų pirma – naftos, ištekliai pasaulį skatina intensyvinti bioekonomikos tyrimus. Bioekonomika – tai „voratinklio“ principu veikiantis mechanizmas, įtraukiantis daug įvairių sričių: žemės ūkį, miškininkystę, žuvininkystę, akvakultūrą, maisto, gėrimų, tabako, medienos produktų, baldų, popieriaus, tekstilės, drabužių ir odos gamybos, chemijos pramonės, farmacijos ir kosmetikos bei paslaugų sektorius ir, be abejo, vartotojus.

Bioekonomika bus vystoma diegiant naujausius mokslo laimėjimus, sujungus trijų universitetų mokslo potencialą bei infrastruktūrą. Lietuvai bei Kauno regionui šios ekosistemos suformavimas bus išskirtinė galimybė įsitvirtinti Europos tyrimų ir inovacijų žemėlapyje. Studentai įgis išskirtines galimybes studijuoti unikalias programas ir atlikti praktikas moderniausiose Lietuvos ir užsienio laboratorijose.

Moderni mokslo ir studijų infrastruktūra

Susijungus universitetams pagerės studijų ir mokslo infrastruktūros kokybė:

 • Jungtiniame VDU – naujausios fizinių, technologijos, biomedicinos mokslų laboratorijos, taip pat meno galerija, garso, fotografijos ir multimedijų studijos;
 • konsoliduotos ir atnaujintos bibliotekos ir jų fondai;
 • e-aplinkos studijų sukūrimas. Plačiau

Vytauto Didžiojo universitetas ir toliau išliks atviras įvairiems mokslo eksperimentams, socialiniams ir kūrybiniams projektams bei iniciatyvoms.