Etikos komisija

VDU bendruomenės narių Etikos kodekso pažeidimų atvejus nagrinėja Etikos komisija, kurios sudėtį tvirtina Rektorius. Etikos komisija sudaroma 2 metų laikotarpiui. Jos veiklą reglamentuoja Etikos kodeksas ir Etikos komisijos veiklos nuostatai. Norintieji kreiptis į Etikos komisiją turi užpildyti nustatytos formos pranešimą.

Akademinės bendruomenės nariai taip pat turi galimybę kreiptis ir į Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybą.

 • Adresas K. Donelaičio g. 58, 44248, Kaunas
 • Telefonas (8 37) 222 739
 • El. paštas info@vdu.lt

Etikos komisijos nariai

 • Prof. Sigita Barniškienė (Humanitarinių mokslų fakultetas)
 • Doc. Sigita Pečiulytė (Informatikos fakultetas)
 • Doc. Vytautas Liesionis (Ekonomikos ir vadybos fakultetas)
 • Doc. Ingrida Unikaitė-Jakuntavičienė (Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas)
 • Doc. Rytis Pakrosnis (Socialinių mokslų fakultetas)
 • Daiva Sabonienė (Mokslo ir inovacijų departamento Mokslo ir meno skyrius)
 • Doc. Dalija Snieškienė (VDU profesinė sąjunga)
 • Greta Šmaižytė (Studentų atstovybė)