Etikos komisija

VDU bendruomenės narių Etikos kodekso pažeidimų atvejus nagrinėja Etikos komisija, kurios sudėtį tvirtina Rektorius. Etikos komisija sudaroma 2 metų laikotarpiui. Jos veiklą reglamentuoja Etikos kodeksas ir Etikos komisijos nuostatai. Norintieji kreiptis į Etikos komisiją turi užpildyti nustatytos formos pranešimą.

Akademinės bendruomenės nariai taip pat turi galimybę kreiptis ir į Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybą.

Etikos komisijos nariai

 • Aistė Balazaitė (VDU Studentų atstovybė)
 • Doc. Tomas Berkmanas (Teisės fakultetas)
 • Prof. Darius Danusevičius (Miškų ir ekologijos fakultetas)
 • Emilija Drabužinskaitė (VDU Studentų atstovybė)
 • Dr. Jurga Jonutytė (Humanitarinių mokslų fakultetas)
 • Doc. Vytautas Liesionis (Muzikos akademija)
 • Doc. Rytis Pakrosnis (Socialinių mokslų fakultetas)
 • Dr. Mantautas Račkauskas (Ekonomikos ir vadybos fakultetas)
 • Prof. Aušra Rutkienė (Švietimo akademija)
 • Doc. Ingrida Unikaitė-Jakuntavičienė (Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas)
 • Doc. Sigita Urbonienė (Informatikos fakultetas)

Konsultacija Universiteto bendruomenei dėl dirbtinio intelekto naudojimo rašto darbuose

Konsultacijos

Protokolai

Vieša informacija apie Etikos kodekso pažeidimus