VDU Studentų atstovybė

Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybė (VDU SA) yra pelno nesiekianti, nevyriausybinė organizacija, įkurta 1994 metais. Pagrindinis organizacijos tikslas – atstovauti universiteto studentams, ginti jų teises ir interesus universitete bei už jo ribų, rūpintis VDU studentų akademine, socialine, kultūrine gerove ir puoselėti pilietiškumą bei žmogiškąsias vertybes. Organizacijos vizija – tapti lyderiaujančia nevyriausybine organizacija Lietuvoje bei patraukliausia studentų savivalda savo nariams ir partneriams. VDU SA misija – atstovauti universiteto studentams vietiniame, nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyse, bei siekti visapusiškos jų gerovės.

Kylant klausimams ar norint prisijungti prie organizacijos savanoriškos veiklos galite kreiptis viršuje nurodytais kontaktais!