Teisės skyrius

 • Teisės skyriaus vadovė  Milda Žaliauskaitė
 • El. paštas milda.zaliauskaite@vdu.lt
 • Telefonas (8 37) 788138 (vidaus 2138)
 • Adresas Universiteto g. 8A (IV rūmai) – 329 kab., Akademija, Kauno raj.
 • Atsakomybės sritis – Teisės skyriaus darbo planavimas ir organizavimas, visi einamieji Universiteto teisiniai klausimai.
 • Teisininkė  Dovilė Stankevičiūtė
 • El. paštas  dovile.stankeviciute@vdu.lt
 • Telefonas (8 37) 327 945 (vidaus 4201)
 • Adresas Universiteto g. 8A (IV rūmai) – 135 kab., Akademija, Kauno raj.
 • Atsakomybės sritis – asmens duomenų apsaugos teisiniai klausimai, teisminiai ginčai, skolų išieškojimas, Universiteto tvarkų, taisyklių, raštų rengimas.
 • Teisininkas Edvinas Buinauskas
 • El. paštas edvinas.buinauskas@vdu.lt
 • Telefonas (8 37) 327 945 (vidaus 4201)
 • Adresas Universiteto g. 8A (IV rūmai) – 135 kab., Akademija, Kauno raj.
 • Atsakomybės sritis – Universiteto vardu sudaromų sutarčių rengimas ir derinimas, juridinių asmenų steigimo klausimai, intelektinės nuosavybės valdymas, mokslo komercializavimo, entreprenerystės teisiniai klausimai.