Studentų reikalų departamentas

 • AdresasS. Daukanto g. 27 (210 – 211), 44249 Kaunas
 • Telefonas (8 37) 327 977
 • El. paštas srd@vdu.lt

Studentų reikalų departamentas (SRD) pradėjo veiklą 2016 m. rugsėjo 1 d., sujungus Studentų reikalų tarnybą bei Sporto ir Menų centrus. Departamento pagrindas buvo Studentų reikalų tarnyba, kuri Vytauto Didžiojo universitete buvo įkurta nuo 1990–1991 mokslo metų pradžios, beveik kartu su atkurtuoju universitetu. 2015 m. spalio 1 d. Studentų reikalų tarnybos veiklos buvo papildytos ir praplėstos Karjeros centro veiklos, šį centrą prijungus prie tarnybos. Iki šiol departamentas, kaip ir buvusi Studentų reikalų tarnyba, siekia padėti studentams spręsti jų socialines problemas, tiesiogiai nesusijusias su mokymo procesu.

 • Direktorius Mantas Simanavičius
 • Telefonas (8 37) 327 976 (vidaus 4601)
 • Mobilus telefonas 8 693 63659 (tik darbo valandomis)
 • El. paštas Mantas.Simanavicius@vdu.lt
 • Adresas S. Daukanto g. 27-211
 • Atsakomybės sritis – departamento kryptingos ir efektyvios veiklos planavimas, organizavimas ir kontrolė; studentų poreikių identifikavimas bei pasiūlytų idėjų realizavimo organizavimas.
 • Vyr. administratorė Daiva Gluoksnienė
 • Telefonas (8 37) 327 977 (vidaus 4602)
 • Adresas S. Daukanto g. 27-210
 • El. paštas Daiva.Gluoksniene@vdu.lt
 • Atsakomybės sritis – departamento kanceliarijos tvarkymas, įsakymų, atsakomųjų raštų ruošimas; su departamento veikla susijusių sistemų virtualizavimas, kūrimas ir plėtojimas; departamento personalo veiklos organizavimas; materialios apskaitos ir viešųjų pirkimų organizavimas; direktoriaus pavadavimas bei interesantų konsultavimas.