Studentų reikalų departamentas

  • Adresas K. Donelaičio g. 52 (106–107), 44244 Kaunas
  • Telefonas (8 37) 327 977
  • El. paštas srd@vdu.lt

Studentų reikalų departamentas (SRD) pradėjo veiklą 2016 m. rugsėjo 1 d., sujungus Studentų reikalų tarnybą bei Sporto ir Menų centrus. Departamento pagrindas buvo Studentų reikalų tarnyba, kuri Vytauto Didžiojo universitete buvo įkurta nuo 1990–1991 mokslo metų pradžios, beveik kartu su atkurtuoju universitetu. 2015 m. spalio 1 d. Studentų reikalų tarnybos veiklos buvo papildytos ir praplėstos Karjeros centro veiklos, šį centrą prijungus prie tarnybos. Iki šiol departamentas, kaip ir buvusi Studentų reikalų tarnyba, siekia padėti studentams spręsti jų socialines problemas, tiesiogiai nesusijusias su mokymo procesu.