VDU Darbo taryba

Darbo tarybos funkcijos

Kol darbo taryba nėra išrinkta, pagal naują Darbo kodeksą parengtas vidines tvarkas ir darbo apmokėjimo sistemą galima patvirtinti įmonės vadovo, ar jo įgalioto asmens sprendimu. Išrinkus darbo tarybą, visus aukščiau paminėtų dokumentų pakeitimus reikia derinti su Darbo taryba.

Darbdaviui pažeidus informavimo ir konsultavimo pareigas, darbo taryba turi teisę inicijuoti darbo ginčą dėl teisės. Darbo ginčą nagrinėjantis organas turi teisę panaikinti darbdavio sprendimus ir įpareigoti atlikti tam tikrus veiksmus.

Darbdavio pagrindinė pareiga yra informuoti darbo tarybą ir su ja konsultuotis tokiais atvejais:

  • reguliarus informavimas ir konsultavimas;
  • prieš tvirtinant vietinius norminius teisės aktus;
  • grupės darbuotojų atleidimo atveju;
  • verslo ar jo dalies perdavimo atveju.

Susijusios naujienos:

Darbo tarybos nariai