Tarptautinių ryšių departamentas

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) skiria didelį dėmesį tarptautiškumo plėtrai, bendradarbiauja su įvairiais pasaulio universitetais, mokslininkais, vykdo įvairius projektus, studentų ir darbuotojų mainus.

Vytauto Didžiojo universiteto Tarptautinių ryšių departamentas inicijuoja, koordinuoja ir administruoja ryšius su mokslo ir kitomis Lietuvos bei užsienio institucijomis, pristato studijų programas, skleidžia informaciją apie universitetą bei jį reklamuoja užsienio šalyse, informuoja universiteto studentus ir darbuotojus apie studijas, stažuotes, stipendijų programas ir projektus užsienyje, konsultuoja studijų ir praktikų užsienyje klausimais, taip pat padeda ir konsultuoja atvykstančius iš užsienio studentus ir dėstytojus studijų, gyvenimo Lietuvoje (migracijos), integracijos į universiteto akademinę bendruomenę klausimais.

  • Direktorė, „Erasmus+“ institucinė koordinatorė
  • Ilona Kazlauskaitė
  • Telefonas(8 37) 200 184
  • El. paštas Ilona.Kazlauskaite@vdu.lt