Leidybos centras

2019 m. sausio 2 dieną trijų universitetų (VDU, LEU ir ASU) leidybos padaliniai buvo sujungti į vieną VDU Valdymo ir investicijų departamento Leidybos centrą, kuris turi operatyviosios spaudos padalinį ir spaustuvę Vilniuje.

Misija

Universiteto leidybos misija – skatinti Universiteto mokslo ir studijų darbų leidybą, teikti ir koordinuoti efektyvias su leidyba susijusias paslaugas, organizuoti ir užtikrinti leidinių prieinamumą, apskaitą, platinimą, sklaidą ir išsaugojimą pažangiais leidybos, kaupimo, prieigos, sklaidos ir saugojimo būdais, siekiant geriau tenkinti akademinės bendruomenės mokslinės komunikacijos poreikius.

Uždaviniai

  • Užtikrinti modernią tradicinę ir elektroninę Universiteto leidybą.
  • Veiksmingai koordinuoti leidybos procesą.
  • Organizuoti ir užtikrinti Universiteto leidinių sklaidą, platinimą (tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje), didinti Universiteto mokslinės produkcijos matomumą ir panaudojamumą.
  • Užtikrinti mokslininkams ir studentams nemokamą prieigą prie Universiteto informacijos išteklių, plėtoti Universiteto atvirąją prieigą prie informacijos (Universiteto el. publikacijų talpykla, atviros prieigos mokslo žurnalų elektroninio publikavimo sistema (Open Journal System)).
  • Teikti operatyviosios leidybos ir spausdinimo (disertacijų, jų santraukų, konferencijų pažymėjimų, vizitinių kortelių, plakatų, lankstinukų, kvietimų, skrajučių ir kitos, skubios, informacinės medžiagos), kopijavimo ir įrišimo paslaugas.
  • Tvarkyti ISSN, ISBN, UDK, DOI ir kitus būtinus Universiteto leidžiamų kūrinių registrus.
  • Racionaliai naudoti leidybos įrangą bei priemones, atlikti leidinių apskaitą.

Vytauto Didžiojo universitete leidžiama monografijos, mokslo žurnalai, straipsnių rinkiniai, mokomosios priemonės bei vadovėliai, disertacijos ir kt.

Universiteto mokslo žurnalai yra indeksuojami bei referuojami tarptautinėse duomenų bazėse: CEEOL, EBSCO Publishing, Index Copernicus, MLA International Bibliography, ProQuest, Scopus, The Philosopher’s Index, VINITI. 2012 metais Universitetui sudarius bendradarbiavimo sutartį su Tarptautine leidėjų ryšių asociacija (Publishers International Linking Association), mokslo leidiniams ir straipsniams suteikiami nuolatiniai skaitmeniniai identifikatoriai, naudojami jiems skaitmeninėje erdvėje identifikuoti, teikiamos plagiato prevencijos (CrossCheck) paslaugos. Daugiau apie VDU leidybą.

Informacija apie išleistus leidinius, prieiga prie el. leidinių ar el. leidinių versijų

Universiteto leidybos istorijos bruožai