Humanitarinių mokslų klasteriai

Humanitarinių mokslų srityje šiuo metu veikia 17 klasterių, kurie vykdo tyrimus istorijos, sociologijos, menotyros ir kitose srityse.