Žmogiškųjų santykių tyrimai bioetikoje

Tyrimų kryptys

Šio klasterio nariai siekia tirti žmogiškuosius santykius atskleidžiant biomedicinos, biotechnologijų ir žmogiškosios prigimties ryšį temose:

  • Biotechnologijų taikymo prokreacijoje etika
  • Biotechnologijų įtaka santuokai kaip institucijai
  • Gyvenimo pabaigos etika
  • Genų technologijų medicininiai ir etiniai aspektai
  • Organų ir audinių donorystės etika
  • Žmogaus lytiškumo probleminiai aspektai
  • Lytinio ir lytiškumo ugdymo etika
  • Vaisingumo pažinimas ir šeimos planavimo etika
  • Ekologinė etika

Klasterio nariai

Doktorantai

Apgintos daktaro disertacijos klasterio tematika