Naudingos nuorodos

Europos Socialinio fondo agentūra

Europos Socialinio fondo agentūros tinklalapyje teikiama informacija apie žmogiškųjų išteklių plėtrą projektų administravimo, konsultavimo, mokymų ir projektų rengimo srityje. Tinklalapyje skelbiami kvietimai teikti paraiškas, naujienos projektų vykdytojams, ESF akademijos naujienos ir kita aktuali informacija. Sužinok daugiau.

Licencijuojamos duomenų bazės

VDU bibliotekos tinklalapyje pateikiamas licencijuojamų ir testuojamų duomenų bazių sąrašas, trumpi aprašai, prieigos terminai, jungimosi būdai, Lietuvos mokslinių periodinių leidinių sąrašas bei jų atspindėjimas duomenų bazėse (LMA Vrublevskių biblioteka). Sužinok daugiau.

Lietuvos inovacijų centras

Lietuvos inovacijų centro (LIC) tinklalapyje skelbiama informacija apie inovacijų paramos paslaugas verslo įmonėms, mokslo ir studijų institucijoms, Lietuvos verslo asocijuotoms struktūromsir verslo paramos organizacijoms. Tinklalapyje atispindi pagrindinis LIC tikslas – didinti tarptautinį Lietuvos verslo konkurencingumą, intensyvinant naujų technologinių sprendimų ir organizacinių iniciatyvų įgyvendinimą versle. Sužinok daugiau.

Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga

Lietuvos jaunuosius mokslininkus vienijančios ir jiems atstovaujančios asociacijos tinklalapyje skelbiamos Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos naujienos, informacija apie vykdomą veiklą, projektus. Sužinok daugiau.

Lietuvos mokslų akademija

Lietuvos mokslų akademijos (LMA) tinklalapyje skelbiama informacija apie iškiliausių mokslininkų iniciatyvas, stiprinančias krašto gerovę, prisidedančias prie mokslo, socialinės, kultūrinės ir ekonominės jo plėtros. Tinklalapyje informuojama apie LMA struktūrą, mokslo skyrius, narius, ES struktūrinių fondų projektus. Sužinok daugiau.

Lietuvos mokslininkų sąjunga

Lietuvos mokslininkų sąjongos tinklalapis yra skirtas visiems mokslininkams nepriklausomai nuo jų specializacijos, darbo vietos, užimamų pareigų ar turimų mokslo vardų. Tinklalapyje skelbiama informacija apie sąjungą, LMS institucijas, mokslo fondus, narius, mokslo renginius. Čia mokslininkai gali diskutuoti, perskaityti aktualius straipsnius. Registruoti vartotojai gali prisijungti prie mokslininkų duomenų bazės. Sužinok daugiau.

Lietuvos mokslininkų mobilumo centras

Tinklalapyje EURAXESS.lt skelbiama informacija ir patarimai, aktualūs tyrėjams ir mokslininkams, kurie siekia dirbti Lietuvoje arba vykdyti tiriamąją veiklą užsienyje. Sužinok daugiau.

Lietuvos mokslo taryba

Lietuvos mokslo tarybos tnklalapyje rasite visą aktualią informaciją apie svarstomus projektus, nacionalines, mokslininkų grupių ir ES programas. Sužinok daugiau.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos tinklalapyje skelbiama informacija apie ministerijos veiklą, tarptautinį bendradarbiavimą, švietimo būklę, konkursus. Sužinok daugiau.

Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras

Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro tinklalapyje skelbiamos naujienos, čia taip pat rasite išradimų, topografijos, prekių ženklų ir dizaino duomenų bazes. Sužinok daugiau.

Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas

Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo tinklapyje skelbiamos aktualiausios įvairių krypčių su studijomis susijusios naujienos, teisinė informacija, atsakoma į iškilusius klausimus. Sužinok daugiau.

Magistrantūros ir doktorantūros baigiamieji darbai

Informacija apie:

Mokslo publikacijų duomenų bazė

VDU bibliotekos tinklalapyje suteikiama galimybė naršyti mokslo publikacijų duomenų bazėje. Sužinok daugiau.

Švietimo mainų paramos fondas

Švietimo mainų paramos fondo tinklalapyje skelbiama informacija apie Mokymosi visą gyvenimą programą, Erasmus Mundus, Tempus, ŠMPF ir kitus projektus. Be to, atskiroje tinklalapyje pateikiamoje skiltyje skelbiamos aktualiausios švietimo mainų naujienos. Sužinok daugiau.

Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra

Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūros tinklalapyje skelbiama informacija apie tarptautines programas, ESF finansuojamus projektus. Tinklalapyje skelbiamos aktualiausios tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros naujienos. Sužinok daugiau.

VDU biblioteka

Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekos tinklalapyje rasite bibliotekos katalogą, licencijuojamas duomenų bazes, prieigą prie visateksčių dokumentų, informaciją apie VDU magistrantūros baigiamuosius darbus, daktaro disertacijas ir jų santraukas Lietuvos elektroninių tezių ir disertacijų (ETD) informacijos sistemoje (nuo 2008 m.) bei VDU magistrantūros baigiamųjų darbų katalogą (1993–2007 m.), VDU ETD (magistrantūros baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų) pateikimo tvarką, VDU periodinius leidinius bei kitą svarbią informaciją. Sužinok daugiau.