Lietuvos ir kitų literatūrų sąveika

Klasterio tikslai

Pagrindinis šios temos mokslininkų grupės tikslas – tirti literatūros modernėjimo procesus, lietuvių ir kitų šalių literatūrų ryšius Vakarų kultūros kontekste, atskleisti šių procesų daugialypius kontekstus ir vertybių transformacijas.

Klasterio mokslininkai savo tyrimais siekia šių uždavinių:

  • Ištirti Lietuvos ir kitų šalių literatūrinių ryšių dinamiką, aprašant kultūros įvaizdžių mainus literatūrose.
  • Aprašyti modernėjančios tapatybės transformacijas XX–XXI amžiaus lietuvių ir kitų šalių išeivijos literatūroje.
  • Suformuluoti Lietuvos literatūros modernizacijos konceptą, jo naratyve ištiriant tapatybės sandą.

Klasterio nariai

Doktorantai