Lietuvos miestų tarpdalykiniai tyrimai

Tyrimų kryptys

Įvairių laikmečių Lietuvos miestas – savitas, dinamiškas istorinis darinys, akumuliavęs ir įkūnijęs materialinės kultūros reiškinius, sociopolitinius ir sociokultūrinius procesus, tapęs Europos teisinės kultūros sklaidos terpe, reflektavęs LDK visuomenės etnokonfesinę įvairovę, skirtingais aspektais išryškinęs LDK raidos pobūdį, sąlygojusį Lietuvos socialinės plėtros ypatumus jau vėlesniais laikais.

Tai – ir istoriškai kitusi urbanizuota, architektūros objektus koncentruojanti erdvė, funkcionuojanti dabartyje, todėl aktuali paveldosaugos požiūriu. Multidimensinis šio reiškinio pobūdis sąlygoja tai, kad jis yra įvairių mokslo disciplinų objektas.

Klasterio dalyviai atlieka miestų ir jų regionų istorijos tyrimus (prioritetas – Kauno miesto ir regiono istorija), analizuoja miestų aktualijas, dabarties problemas (miestų koncepcijos kaitos problematiką, viešųjų erdvių optimizavimą ir pokyčius, urbanistinę struktūrą, kultūros funkcijas ir kt.), tiria miestų perspektyvas (kultūros planavimas, ekonominės perspektyvos, socialinių funkcijų gairės).

Klasterio nariai

Šiuo metu klasteris apjungia istorikus ir politologus, kurie vykdo miestų ir regionų istorinius tyrimus.

Apgintos daktaro disertacijos klasterio tematika