Humanitarinių mokslų klasteriai

Humanitarinių mokslų srities klasteriai, šiuo metu vykdantys tyrimus istorijos, sociologijos, menotyros ir kitose srityse: