Praktinės filosofijos tyrimai

Tyrimų kryptys

Šiuolaikinė praktinė filosofija plėtoja epistemologinius, metodologinius, ontologinius, istorinius tyrinėjimus turinčius didelę reikšmę šiuolaikiniams socialiniams ir humanitariniams, gamtos ir tiksliesiems mokslams ir gali būti naudojami visuomenės modernizacijos reikmėms. Tokių praktinės filosofijos tyrinėjimų yra daug ir kontinentinės Europos ir analitinės filosofijos tradicijose. Todėl yra reikšminga internalizuoti ir internacionalizuoti tokius tyrinėjimus ir lyginti jų rezultatus.

Praktinės filosofijos tyrimų klasterio tikslas yra plėtoti socialiniams ir humanitariniams bei gamtos mokslams reikšmingus tyrinėjimus, turinčius taikomąją vertę istorijos, literatūros, teologijos, etnologijos, antropologijos, sociologijos, politikos, viešojo administravimo, komunikacijos, menotyros, fizikos, biologijos, ekologijos, medicinos ir kitose srityse.

Praktinės filosofijos klasterio uždaviniai yra:

  • Sujungti VDU filosofijos tyrinėtojus bei aktyviai su filosofine problematika susijusius socialinių-humanitarinių mokslų tyrinėtojus dirbančius skirtinguose VDU padaliniuose: plėtoti praktinius filosofinius (fenomenologinius, istorijos filosofijos, socialinės ir politinės filosofijos ir kritikos, mokslo filosofijos, etikos) tyrinėjimus šiuolaikinėse socialinių ir humanitarinių mokslų srityse;
  • Įtraukti į tyrinėjimų ratą panašią tematiką plėtojančius magistrantus ir doktorantus ir remti jų tyrimus.

Klasterio nariai

  • Mokslininkų grupės vadovas prof. dr. Gintautas Mažeikis (VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas)
  • Klasterio tarybos narys prof. dr. Dalius Jonkus (VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas)
  • Klasterio tarybos narė doc. dr. Jurga Jonutytė (VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas)
  • doc. dr. Tomas Kavaliauskas (VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas)
  • prof. dr. Algis Mickūnas (VDU Humanitarinių mokslų fakultetas)
  • dr. Viktoras Bachmetjevas (VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas)

Doktorantai

Agintos daktaro disertacijos klasterio tematika