Antikos ir Viduramžių tyrimai

Tyrimų kryptys

Šio klasterio mokslininkai siekia tirti ir aprašyti Antikos ir Viduramžių visuomenėms būdingus mąstymo (filosofija, teologija, politinis mąstymas, istorijos filosofija) ir veiksmo (karyba, politika, teisė, institucijos, religingumas) pavidalus ir skirtingų kultūrinių tradicijų (helėniškoji, romėniškoji, hebraiškoji, krikščioniškoji, germaniškoji, baltiškoji, slaviškoji, skandinaviškoji, etc.) sankirtas bei abipusiai patiriamas įtakas.

Klasterio nariai

Doktorantai