Teksto ir balso skaitmeniniai tyrimai, išteklių ir technologijų kūrimas bei taikymas

Tyrimų kryptys

Pirmieji darbai šia tema VDU pradėti 1994 metais Humanitarinių mokslų fakultete įsteigus Kompiuterinės lingvistikos centrą (KLC) (http://donelaitis.vdu.lt), kuriame pradėtas kaupti skaitmeninis „Dabartinės lietuvių kalbos tekstynas“, sukurta Šventojo Rašto konkordancija, lygiagretūs verstinės literatūros tekstynai anglų-lietuvių ir čekų-lietuvių kalbomis. Vėliau rašytinės kalbos tekstyną papildė tekstai iš sakytinės kalbos.

KLC vykdomi fundamentiniai lietuvių kalbos teksto struktūrų ir modelių tyrimai. Jie  būtini kalbai skaitmeninti ir lietuvių kalbos technologijoms kurti. Ryškiausia kryptis yra tekstynų lingvistika: lietuvių kalbos leksikos ir stabiliųjų žodžių junginių analizė, lietuvių kalbos morfologijos ir sintaksės tyrimai teksto analizė ir vertimas, lietuvių šnekos anotavimo ir atpažinimo tyrimai, lietuvių kalbos fonetinių ypatybių ir fonotaktikos tyrimai.

Klasterio nariai

Doktorantai

Apgintos daktaro disertacijos klasterio tematika