Mokslinių tyrimų klasteriai

VDU išskirtinis bruožas mokslo ir meno veiklų plėtotės srityje yra mokslinių tyrimų klasterių formavimasis. Mokslinių tyrimų klasteriai, t. y. įvairių sričių aktyvios mokslininkų grupės, kurios atlieka bendrus tyrimus, integruoja studijas ir mokslą, sujungiant kelių padalinių mokslo potencialą, buvo pradėtos formuoti 2008 m., atsižvelgiant į Lietuvos ir Europos mokslinių tyrimų plėtros programas ir siekiant paskatinti tarpkryptinius mokslo tyrimus. Šiuo metu universitete veikia 55 mokslinių tyrimų klasteriai humanitarinių, socialinių, menų, gamtos ir technologijos mokslų srityse.

Humanitariniai mokslai

Socialiniai mokslai

Gamtos ir technologijos mokslai

Menai