Daugiakalbystės kompetencijos tobulinimo tyrimai

Tyrimų kryptys

Daugiakalbystės ir užsienio kalbų mokymo bei mokymosi tyrimai leidžia atskleisti pagrindines užsienio kalbų mokymo ir mokymosi tendencijas globalizacijos ir internalizacijos amžiuje, prisideda prie kalbinių kompetencijų teorinio ir praktinio ugdymo tobulinimo, užtikrina kalbas besimokančiųjų spartesnę ir efektyvesnę integraciją įvairiose su darbo pasauliu susijusiose tarptautinės komunikacijos srityse.

Šios mokslinės grupės narių vykdoma mokslinė-tiriamoji veikla bei jos sklaida per viešąsias paskaitas bei seminarus tikslinėms grupėms pasitarnauja kaip kalbų politikos tobulinimo, daugiakalbystės teorijos plėtojimo priemonė, tyrinėjant daugiakalbystę kaip kultūrinį fenomeną bei strateginį edukacinį objektą, bei leidžia taikyti daugiakalbystės tyrimų rezultatus praktinėje edukacinėje veikloje.

Klasterio tikslai

 • Tyrinėti daugiakalbystę kaip kultūrinį fenomeną bei strateginį edukacinį objektą, taikyti daugiakalbystės tyrimų rezultatus praktinėje edukacinėje veikloje.
 • Analizuoti daugiakalbystės problemas: žodyno, gramatikos, diskurso, pragmatinių aspektų perkėlimo ir interferencijos mokantis antrąją, trečiąją ir kitas užsienio kalbas problemas.
 • Tirti užsienio kalbų mokymo ir mokymosi procesą, kalbinės komunikacinės kompetencijos įgijimo ir tobulinimo problemas, inovacinių mokymo/si metodų taikymo efektyvumą, mokymosi strategijų taikymo galimybes.
 • Atlikti informacinių technologijų taikymo kalbų mokyme/mokymesi tyrimus.
 • Analizuoti neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų kalbinių kompetencijų vertinimo ir pripažinimo problemas.
 • Tirti svetimų kalbų mokymo/mokėjimo tarpukario VDU aspektus.
 • Analizuoti galimybes integruoti dalyką ir užsienio kalbą į studijų procesą.
 • Analizuoti suaugusiųjų mokymo/si ypatumus.
 • Tirti ir analizuoti užsienio kalbų tęstinių bei nuotolinių studijų metodiką ir metodologiją bei taikyti tyrimo rezultatus praktinėje edukacinėje veikloje.
 • Tirti ir analizuoti informacinių technologijų naudojimą užsienio kalbų dėstyme, kurti užsienio kalbų dėstymo metodiką bei metodologiją, naudojant informacinių technologijų galimybes, ją taikyti praktinėje edukacinėje veikloje Sanako laboratorijoje.
 • Tirti ir analizuoti specializuotos, atskirų studijų sričių, užsienio kalbos, ypač anglų kalbos (ESP), dėstymo metodiką bei metodologiją.
 • Skelbti mokslinio tyrimo rezultatus mokslinėse publikacijose, mokslo populiarinimo ir edukacinio pobūdžio leidiniuose ir renginiuose.
 • Taikyti tyrimų rezultatus edukacinėje veikloje.
 • Vykdyti mokslinės grupės narių ir studentų bendrą mokslinę veiklą.

Klasterio nariai

Apgintos daktaro disertacijos klasterio tematika