Senato nariai

Senatas penkerių metų kadencijai buvo sudarytas 2015 m. lapkričio 18 d. iš mokslininkų ir studentų. Šiuo metu Senatą sudaro 55 nariai.

Universiteto mokslininkai

 • Senato pirmininko pavaduotojas prof. Petras Bingelis (Muzikos akademija)
 • Senato sekretorė doc. dr. Vilma Bijeikienė (Užsienio kalbų institutas)
 • Prof. habil. dr. Juozas Augutis (Rektorius)
 • Prof. dr. Julija Kiršienė (Mokslo prorektorė)
 • Doc. dr. Laima Taparauskienė (Studijų prorektorė)
 • Prof. dr. Ineta Dabašinskienė (Tarptautinių ryšių prorektorė)
 • Prof. dr. Vilija Salienė (Švietimo akademijos kanclerė)
 • Doc. dr. Rūta Eidukevičienė (Humanitarinių mokslų fakultetas)
 • Prof. habil. dr. Egidijus Aleksandravičius (Humanitarinių mokslų fakultetas)
 • Doc. dr. Laimutė Anglickienė (Humanitarinių mokslų fakultetas)
 • Doc. dr. Rita Bendaravičienė (Ekonomikos ir vadybos fakultetas)
 • Prof. dr. Giedrius Jucevičius (Ekonomikos ir vadybos fakultetas)
 • Doc. dr. Tomas Berkmanas (Teisės fakultetas)
 • Prof. dr. Edita Gruodytė (Teisės fakultetas)
 • Doc. dr. Saulė Milčiuvienė (Teisės fakultetas)
 • Doc. dr. Visvaldas Legkauskas (Socialinių mokslų fakultetas)
 • Prof. dr. Vylius Leonavičius (Socialinių mokslų fakultetas)
 • Prof. dr. Vilma Žydžiūnaitė (Socialinių mokslų fakultetas)
 • Doc. dr. Andžej Pukšto (Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas)
 • Prof. dr. Audronė Nugaraitė (Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas)
 • Prof. dr. Ilona Tamutienė (Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas)
 • Prof. dr. Nemira Mačianskienė (Užsienio kalbų institutas)
 • Mons. doc. dr. Artūras Jagelavičius (Katalikų teologijos fakultetas)
 • Prel. prof. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas (Katalikų teologijos fakultetas)
 • Kun. prof. dr. Andrius Narbekovas (Katalikų teologijos fakultetas)
 • Prof. habil. dr. Vytautas Levandauskas (Menų fakultetas)
 • Doc. dr. Rimantas Plungė (Menų fakultetas)
 • Prof. dr. Jurgita Staniškytė (Menų fakultetas)
 • Doc. dr. Daiva Bukantaitė (Muzikos akademija)
 • Doc. dr. Saulius Gerulis (Muzikos akademija)
 • Prof. dr. Daiva Vitkutė-Adžgauskienė (Informatikos fakultetas)
 • Prof. habil. dr. Vytautas Kaminskas (Informatikos fakultetas)
 • Prof. dr. Ričardas Krikštolaitis (Informatikos fakultetas)
 • Prof. habil. dr. Rimantas Daugelavičius (Gamtos mokslų fakultetas)
 • Prof. dr. Saulius Šatkauskas (Gamtos mokslų fakultetas)
 • Doc. dr. Saulius Mickevičius (Gamtos mokslų fakultetas)
 • Dr. Remigijus Daubaras (VDU Kauno botanikos sodas)
 • Prof. dr. Algimantas Paulauskas (VDU Kauno botanikos sodas)

Išeivijos mokslininkai

 • Dr. Skirmantas Kriaučionis (biomedicinos ir fiziniai mokslai)
 • Dr. Mykolas-Jurgis Drunga (humanitariniai mokslai ir menai)
 • Prof. Saulius Sužiedelis (socialiniai mokslai)

Deleguoti mokslininkai

 • Dr. Rolandas Urbonas, Lietuvos energetikos instituto direktoriaus pavaduotojas (deleguotas VDU rektoriaus)
 • Dr. Rimantas Miknys, Lietuvos istorijos instituto direktorius, vyresnysis mokslo darbuotojas (deleguotas 2010–2015 m. kadencijos Senato pirmininko)

Studentai

 • Greta Šmaižytė (VDU Studentų atstovybės prezidentė)
 • Loreta Petrauskaitė (doktorantūros studijos)
 • Vigilija Žiūraitė (doktorantūros studijos)
 • Eigirdas Sarkanas (magistrantūros studijos)
 • Martynas Švarcas (magistrantūros studijos)
 • Sandra Matoškaitė (magistrantūros studijos)
 • Laurynas Nikelis (magistrantūros studijos)
 • Mindaugas Rumšas (vientisosios studijos)
 • Greta Kūliešiūtė (bakalauro studijos)
 • Paulius Vaitiekus (bakalauro studijos)
 • Vytautas Kučinskas (bakalauro studijos)
 • Kristina Balčiūnaitė (bakalauro studijos)