Tarptautinių santykių ir saugumo procesai: Lietuva globalioje erdvėje

Tyrimų kryptys

Klasterio misija yra rengti mokslinius tyrimus apie Lietuvos užsienio ir saugumo politiką, Lietuvos vaidmenį tarptautiniuose procesuose, su jų rezultatais supažindinti institucijas ir visuomenę ir pritaikyti tyrimų rezultatus praktinėje dimensijoje.

Klasterio tikslai:

 1. Nepriklausomų tyrimų organizavimas ir vykdymas;
 2. Prognozės ir praktinės rekomendacijos;
 3. Informacijos skleidimas viešoje erdvėje.

Klasterio tyrimų kryptys:

 • Lietuvos užsienio ir saugumo politikos (LUSP) analizė ir vertinimas– kokia yra Lietuvos užsienio ir saugumo politika: bendros LUSP kryptys; dvišaliai ir daugiašaliai santykiai, grėsmių šaltiniai, naudojamos užsienio ir saugumo politikos priemonės.
 • Lietuvos užsienio ir saugumo politikos kaitos bei veiksnių, sąlygojančių kaitą, analizė ir vertinimas.
 • Tarptautinių santykių ir saugumo procesų ir jų poveikio Lietuvai analizė, apimant globalų, regioninį, tarpvalstybinį, vidaus ir individo lygmenis: kas veikia Lietuvos užsienio ir saugumo politiką.
 • Prognozių ir praktinių rekomendacijų teikimas: kokia Lietuvos užsienio ir saugumo politika galėtų būti, numatant kryptis ir galimus sprendimus.

Klasterio nariai

 • Mokslininkų grupės vadovė dr. Gerda Jakštaitė (VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas)
 • Klasterio tarybos pirmininkė prof. dr. Regina Jasiulevičienė (VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas)
 • Klasterio tarybos narė dr. Ieva Karpavičiūtė (VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas)
 • doc. dr. Ignas Kalpokas (VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas)
 • dr. Antanas Venckus (VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas)
 • dr. Ieva Gajauskaitė (VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas)
 • dr. Justinas Juozaitis (VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas)
 • dr. Danguolė Bardauskaitė (VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas)
 • Marius Gurskas (VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas)

Apgintos daktaro disertacijos klasterio tematika