Transformuojantys edukaciniai tyrimai

Tyrimų kryptys

Klasteris siekia vykdyti aukšto tarptautinio ir nacionalinio lygmens aktualią švietimo problematiką atliepiančius, Lietuvos švietimo politikos tikslų įgyvendinimą remiančius, mokslo ir praktikos sinergiją skatinančius mokslinius tyrimus ir projektus. Klasteryje vykdomų mokslinių tyrimų kryptys:

 • Švietimo kaitos procesui aktualūs tyrimai.
 • Ugdytinio gerovę ir sėkmę lemiančių veiksnių tyrimai.
 • Inovatyvių ugdymo teorijų detalizavimo, modeliavimo, diegimo praktikoje tyrimai.

Klasterio nariai

 • Mokslininkų grupės vadovė prof. dr. Alvyra Galkienė (VDU Švietimo akademija)
 • Klasterio tarybos pirmininkė prof. dr. Ona Monkevičienė (VDU Švietimo akademija)
 • Klasterio tarybos narė prof. dr. Asta Rauduvaitė (VDU Švietimo akademija)
 • Klasterio tarybos narė doc. dr. Milda Brėdikytė (VDU Švietimo akademija)
 • Klasterio tarybos narė doc. dr. Julita Navaitienė (VDU Švietimo akademija)
 • Klasterio tarybos narė doc. dr. Agnė Brandišauskienė (VDU Švietimo akademija)
 • prof. dr. Dalia Survutaitė (VDU Švietimo akademija)
 • prof. dr. Jolanta Lasauskienė (VDU Švietimo akademija)
 • prof. dr. Remigijus Vitkauskas (VDU Švietimo akademija)
 • doc. dr. Ramutė Teresė Bruzgelevičienė (VDU Švietimo akademija)
 • doc. dr. Augustinas Dainys (VDU Švietimo akademija)
 • doc. dr. Jūratė Česnavičienė (VDU Švietimo akademija)
 • doc. dr. Birutė Autukevičienė (VDU Švietimo akademija)
 • doc. dr. Aldona Mazolevskienė (VDU Švietimo akademija)
 • doc. dr. Sergejus Neifachas (VDU Švietimo akademija)
 • doc. dr. Viktorija Sičiūnienė (VDU Švietimo akademija)
 • doc. dr. Ona Petronienė (VDU Švietimo akademija)
 • doc. dr. Jolanta Abramauskienė (VDU Švietimo akademija)
 • doc. dr. Rasa Kirliauskienė (VDU Švietimo akademija)
 • dr. Rasa Nedzinskaitė-Mačiūnienė (VDU Švietimo akademija)
 • dr. Gerda Mazlaveckienė (VDU Švietimo akademija)
 • dr. Justinas Monkevičius (VDU Švietimo akademija)
 • dr. Daiva Žitkevičienė (VDU Švietimo akademija)
 • dr. Eglė Pranckūnienė (VšĮ Mokyklų tobulinimo centras)
 • lekt. Vaiva Rimienė (VDU Švietimo akademija)
 • asist. Ieva Pažusienė (VDU Švietimo akademija)
 • asist. Vijolė Mauragienė (VDU Švietimo akademija)
 • dr. Jolanta Baran (Krokuvos pedagoginis universitetas)
 • prof. dr. Gottfried Biewer (Vienos universitetas)
 • prof. dr. Jelena Davidova (Daugpilio universitetas)
 • prof. dr. Kristi Kiilu (Estijos muzikos ir teatro akademija)
 • prof. dr. Anu Sepp (Helsinkio universitetas)
 • doc. dr. Outi Kyro Ammala (Laplandijos universitetas)
 • doc. dr. Tamara Cierpelovska
 • doc. dr. Ewa Dyduch (Krokuvos pedagoginis universitetas)
 • doc. dr. Outi Kristiina Ylitapio-Mantyla (Oulu universitetas)
 • doc. dr. Suvi Lakkala (Laplandijos universitetas)
 • doc. dr. Leena Poikela
 • dr. Gertraud Kremsner (Leipcigo universitetas)
 • dr. Michelle Proyer (Vienos univesitetas)

Doktorantai