Sumanioji edukacija: pasitikėjimu grįsta partnerystė

Tyrimų kryptys

Klasterio objektas – sumanioji edukacija. Mokslininkai analizuoja sumaniąją edukaciją, kuri grindžiama mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros (MTEP), gerąja patirtimi ir pozityviosios socializacijos, pozityviosios tėvystės strategijomis, socialinės partnerystės pricipais ir patyriminės pedagogikos galimybėmis.

Tyrimų rezultatai reikšmingi edukacinių inovacijų, tarpsektorinės, tarpdalykinės integracijos, kompleksinės prieigos formavimo, socialinės partnerystės, tinkloveiklos, lygių galimybių, skurdo mažinimo, sveikatos, švietimo, šeimos, tautinės tapatybės politikos formavimu ir vykdymu tiesiogiai užsiimančioms vietos, nacionalinėms ir tarptautinėms institucijomis.

Uždaviniai, kurių siekia klasterio mokslininkai:

 • Nagrinėti ir pagrįsti sumaniosios edukacijos ir socialinės klasterystės bruožus ir tarpsektorinio bendradarbiavimo algoritmus.
 • Analizuoti sumaniosios edukacijos gerąją praktiką ir modeliuoti šeimos, mokyklos ir vietinės bendruomenės sąsajas.
 • Sisteminti edukacinius tyrimus, klinikines iniciatyvas, gerosios patirties atvejus ir kitus duomenis; plėtoti naujas žinias, kompetencijas, skleisti gerąją praktiką atsirandančią iš bendrų pastangų mokslininkų, praktinės srities specialistų ir vartotojų.
 • Nagrinėti ir apibrėžti pozityviosios tėvystės ir socialinės klasterystės sąsajas.
 • Pagrįsti socialinės klasterystės algoritmą kaip pagrindinį bendruomenės gerovės, tvaraus vystymosi ir aktyvios įtraukties  rodiklį.

Klasterio nariai

 • Mokslininkų grupės vadovė prof. dr. Giedrė Kvieskienė (VDU Švietimo akademija)
 • Klasterio tarybos pirmininkas prof. dr. Gerd-Bodo von Carlsburg (Heidelberg University of Education, Vokietija)
 • Klasterio tarybos narė doc. dr. Sigita Burvytė (VDU Švietimo akademija)
 • Klasterio tarybos narys doc. dr. Liutauras Degėsys (VDU Švietimo akademija)
 • Klasterio tarybos narys prof. dr. Terry Mason (Indiana University, JAV)
 • prof. dr. Vilmantė Aleksienė (VDU Švietimo akademija)
 • doc. dr. Liutauras Degėsys (VDU Švietimo akademija)
 • asist. Rima Černiuvienė (VDU Švietimo akademija)
 • dr. Giedrė Misiūnienė (VDU Švietimo akademija)
 • prof. dr. Vytas Navickas (VDU Švietimo akademija)
 • dr. Auksė Petruškevičiūtė (VDU Švietimo akademija)
 • lekt. Vytautas Kvieska (VDU Švietimo akademija)
 • prof. dr. Nijolė Cibulskaitė (VDU Švietimo akademija)
 • prof. dr. Vilija Grincevičienė (VDU Švietimo akademija)
 • doc. dr. Liutauras Labanauskas (VDU Švietimo akademija)
 • prof. dr. Algirdas Raslanas (VDU Švietimo akademija)
 • dr. Eglė Celiešienė (VDU Švietimo akademija)
 • prof. dr. Angelė Kaušylienė (VDU Švietimo akademija)
 • asist. Danguolė Bylaitė-Šalavėjienė (VDU Švietimo akademija)
 • prof. dr. Morten Flate Paulsen (International Council of Open and Distance Education)
 • prof. dr. Alicja Szerlag (Vroclavo universitetas)
 • dr. Aija Tuna (Latvijos universitetas)
 • prof. Wiel Veugelers (Humanitarinių studijų universitetas, Nyderlandai)
 • Povilas Urbšys
 • Arvydas Liepuonius

Doktorantai