Sumanioji edukacija: pasitikėjimu grįsta partnerystė

Tyrimų kryptys

Klasterio objektas – sumanioji edukacija. Mokslininkai analizuoja sumaniąją edukaciją, kuri grindžiama mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros (MTEP), gerąja patirtimi ir pozityviosios socializacijos, pozityviosios tėvystės strategijomis, socialinės partnerystės pricipais ir patyriminės pedagogikos galimybėmis.

Tyrimų rezultatai reikšmingi edukacinių inovacijų, tarpsektorinės, tarpdalykinės integracijos, kompleksinės prieigos formavimo, socialinės partnerystės, tinkloveiklos, lygių galimybių, skurdo mažinimo, sveikatos, švietimo, šeimos, tautinės tapatybės politikos formavimu ir vykdymu tiesiogiai užsiimančioms vietos, nacionalinėms ir tarptautinėms institucijomis.

Uždaviniai, kurių siekia klasterio mokslininkai:

 • Nagrinėti ir pagrįsti sumaniosios edukacijos ir socialinės klasterystės bruožus ir tarpsektorinio bendradarbiavimo algoritmus.
 • Analizuoti sumaniosios edukacijos gerąją praktiką ir modeliuoti šeimos, mokyklos ir vietinės bendruomenės sąsajas.
 • Sisteminti edukacinius tyrimus, klinikines iniciatyvas, gerosios patirties atvejus ir kitus duomenis; plėtoti naujas žinias, kompetencijas, skleisti gerąją praktiką atsirandančią iš bendrų pastangų mokslininkų, praktinės srities specialistų ir vartotojų.
 • Nagrinėti ir apibrėžti pozityviosios tėvystės ir socialinės klasterystės sąsajas.
 • Pagrįsti socialinės klasterystės algoritmą kaip pagrindinį bendruomenės gerovės, tvaraus vystymosi ir aktyvios įtraukties  rodiklį.

Klasterio nariai

 • Mokslininkų grupės vadovė prof. dr. Giedrė Kvieskienė(VDU Švietimo akademija)
 • Klasterio tarybos pirmininkas prof. dr. Gerd-Bodo von Carlsburg (Heidelberg University of Education, Vokietija)
 • Klasterio tarybos narė doc. dr. Sigita Burvytė (VDU Švietimo akademija)
 • Klasterio tarybos narys prof. dr. Terry Mason (Indiana University, JAV)
 • Klasterio tarybos narys dr. Giedrė Misiūnienė (VDU Švietimo akademija)
 • Anne Kirschner (Heidelberg University of Education Institute of Educational Science, Vokietija)
 • dr. Vytas Navickas (VDU Švietimo akademija)
 • Auksė Petruškevičiūtė (VDU Švietimo akademija)
 • Eglė Celiešienė (VDU Švietimo akademija)
 • dr. Angelė Kaušylienė (VDU Švietimo akademija)
 • Danguolė Bylaitė-Šalavėjienė (VDU Švietimo akademija)
 • dr. Morten Flate Paulsen (International Council of Open and Distance Education)
 • dr. Alicja Szerlag (Vroclavo universitetas)
 • Wiel Veugelers (Humanitarinių studijų universitetas, Nyderlandai)
 • Arvydas Liepuonius (VDU Švietimo akademija)
 • Eszter Salamon (International Partnership Association, IPA, Nyderlandai)
 • dr. Augustinas Dainys (VDU Švietimo akademija)

Doktorantai

 • dokt. Marius Bytautas (VDU Švietimo akademija)