Asmens psichosocialinis funkcionavimas ir psichologinės jo gerinimo galimybės organizacijose, ugdymo ir sveikatos institucijose

Tyrimų kryptys

Klasterio aktualumą pagrindžia mokslinės temos atitikimas daugeliui Lietuvos, Europos ar kitiems MTEP prioritetams, tokiems kaip ESF 2 prioritetas „Mokymasis visą gyvenimą“, Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją konvergencijos tikslui įgyvendinti ir kt. Šios srities tyrimų rezultatai tiesiogiai pritaikomi praktiniame psichologo darbe įvairių tipų organizacijose, švietimo sistemoje, sveikatos apsaugos sistemoje, socialinių paslaugų sferoje.

Klasterio tyrimų tikslai yra analizuoti asmens psichosocialinio funkcionavimo raidą skirtingų psichologijos teorijų aspektais, kompleksiškai nagrinėti rizikos veiksnius ir elgesį, kurie daro įtaką asmens psichosocialinei adaptacijai organizacijose, ugdymo ir sveikatos institucijose. Mokslininkai nagrinėja pozityviuosius veiksnius, lemiančius sėkmingą psichosocialinę adaptaciją ir psichikos sveikatą kintančioje visuomenėje, kuria ir vysto psichologinio poveikio ir įvertinimo metodus, sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos strategijas.

Plėtojant mokslinę temą ir diegiant mokslinių tyrimų rezultatus praktikoje, vykdomi arba partnerių teisėmis dalyvaujama įvairiuose moksliniuose projektuose. Moksliniai tyrimai vykdomi kartu su Nebraskos universitetu, Šiaurės Karolinos, Greensboro universiteto mokslininkais. Planuojami moksliniai tyrimai ir projektai bendradarbiaujant su Dom Afonso universitetu, Portugalija,  Reabilitacijos ir sveikatos psichologijos centru, Šveicarija.

Klasterio nariai

Doktorantai

Apgintos daktaro disertacijos klasterio tematika