Marketingo vadybos šiuolaikinėje aplinkoje tyrimai

Klasterio tyrimų kryptys

Nėra organizacijų, kuriose nebūtų marketingo. Kiekvienai organizacijai iškyla daug uždavinių, kaip vartotojų poreikių bei rinkos savybių analizė, produkto pritaikymas pirkėjų poreikiams, vartotojų poreikių struktūros formavimas ir t.t. Marketingo, kaip veiklos sistemos, pagrindiniai uždaviniai yra: (1) kompleksinis rinkos tyrimas; (2) potencialios paklausos ir nepatenkintų poreikių paieška; (3) prekių asortimento ir kainų planavimas; (4) priemonių, visiškai patenkinančių paklausą, paruošimas; (5) pardavimo planavimas ir vykdymas; (6) gamybos organizavimo ir valdymo tobulinimas. Šiuolaikinis marketingas turi daug funkcijų organizacijose, todėl yra reikšminga atlikti marketingo teikiamos vertės ir konkurencingumo skatinimo metodų tyrimus bei lyginti jų rezultatus.

„Marketingo vadybos šiuolaikinėje aplinkoje tyrimai“ klasterio tikslas yra plėtoti socialiniams mokslams reikšmingus tyrinėjimus marketingo srityje, turinčius taikomąją vertę įvairaus pobūdžio ir dydžio organizacijų veikloje.

Pagrindiniai klasterio praktiniai tikslai yra tirti šiuolaikinių verslo ir viešojo sektoriaus organizacijų aplinkoje vykstančių pokyčių įtaką marketingo sprendimams, analizuoti ir lyginti naujausias marketingo vadybos tendencijas ir metodus, nagrinėti didžiausią vertę organizacijoms teikiančius marketingo sprendimus. Gautus tyrimų rezultatus teikti mokslinėse publikacijose, konferencijose, seminaruose ir kitose informacinės sklaidos priemonėse, į klasterio tematiką aktyviai įtraukiant Marketingo katedros studentus bei siūlyti su klasterio tematika susieti magistro baigiamuosius darbus.

Klasteris plėtoja šias temas:

 • Praktiniai marketingo tyrimai.
 • Prekinio ženklo valdymo ir jo teikiamos vertės organizacijoms tyrimai.
 • Reputacijos kūrimo ir valdymo tyrimai skiriant dėmesį socialinei atsakomybei.
 • Vartotojų elgsenos tendencijų tyrimai ir jų sąsajos su marketingo sprendimais.
 • Marketingo komunikacijų sprendimų tyrimai.
 • Marketinginiai socialinių mokslų tyrimai.

Klasterio nariai

Doktorantai

Apgintos daktaro disertacijos klasterio tematika

 • Viktorija Grigaliūnaitė. Vaizdinės greito vartojimo produktų reklamos elementų įtakos vartotojų elgsenai modeliavimas. Kaunas: VDU, 2020.
 • Vilija Bičiūnaitė-Svobonienė. Vartotojų suvokiamos prekės ženklo vertės modeliavimas. Kaunas: VDU, 2016.
 • Ignas Masteika. Organizacijos dinaminių gebėjimų poveikis pokyčiams tiekimo grandinėje. Kaunas: VDU, 2015.
 • Vida Lukamskienė. Socialinės globos paslaugų vyresnio amžiaus asmenims paklausos veiksniai ir jų raiška. Kaunas: VDU, 2012.
 • Audrius Kutkaitis. Jūrų uostų logistinės veiklos darnos vertinimas. Kaunas: VDU, 2012.
 • Miglė Šontaitė. Korporatyvinės reputacijos vertinimas aukštojo mokslo institucijose. Kaunas: VDU, 2011.
 • Andrius Jakutis. Potencialių klientų vertės nustatymas neapibrėžtoje aplinkoje. Kaunas: VDU, 2011.
 • Lina Pilelienė. Pardavimų skatinimu pagrįstas vartotojų lojalumo formavimas. Kaunas: VDU, 2008.
 • Kristina Zikienė. Vartotojų lojalumas: pakeitimo elgsenos formavimosi modelis. Kaunas: VDU,  2009.