Socialinio-ekonominio, politinio ir finansinio stabilumo bei pažangaus ekonomikos augimo tyrimai ir eksperimentai

Tyrimų kryptys

Klasterio tikslas yra plėtoti socialiniams mokslams reikšmingus tyrimus bei atlikti eksperimentus, turinčius teorinę ir taikomąją vertę, vystyti ekonomikos, finansų bei politikos mokslų sritis įvertinant dinamiškai besikeičiančią aplinką.

Klasterį identifikuojanti ir vienijanti mokslinė tematika siejama su Lietuvos ir Europos  Sąjungos makro ir mikro socialinių-ekonominių bei politinių procesų vyksmu ir jo vertinimu stabilumo kontekste: šių procesų vystymosi dėsningumų nustatymas; veiksnių, lemiančių tuos dėsningumus, vertinimas; socialinių-ekonominių ir politinių procesų veiksnių sąveikos, siekiant pažangios ekonomikos plėtros, vertinimas; procesų vystymosi rizikos scenarijų ir kriterijų nustatymas; procesų prognozavimas; rizikingumo minimizavimo, stabilizavimo priemonių identifikavimas; struktūrinių-kokybinių socialinių-ekonominių ir politinių inovacijų, siekiant pažangios ekonomikos plėtros, nustatymas ir pagrindimas.

Klasterio mokslinių tyrimų tikslas – apibrėžti, pagrįsti pažangaus ekonomikos augimo kategoriją, susisteminant atliktus tyrimus ir teoriją, modeliuoti pažangaus augimo tendencijas. Sukurti eksperimentinės ekonomikos laboratoriją moksliniams eksperimentams ir studijoms organizuoti.

Klasteris siekia skelbti gautus tyrimų rezultatus mokslinėse publikacijose, konferencijose ir kitose informacinės sklaidos priemonėse.

Klasterio mokslininkai siekia į klasterio veiklą aktyviai įtraukti Ekonomikos vadybos fakulteto Ekonomikos ir Finansų studijų programų studentus, siūlant jiems rengti susijusius su Klasterio tematika rašytinius tiriamojo – taikomojo pobūdžio projektus: kursinius darbus, bakalauro, magistro baigiamuosius darbus ir kt.

Klasterio nariai

Doktorantai

Apgintos daktaro disertacijos klasterio tematika