Globalizacijos įtakos teisei tyrimai

Tyrimų kryptys

Pagrindinės klasterio mokslinių tyrimų kryptys yra globalizacijos procesai, darantys įtaką teisei, ir teisės sritys, kurioms daro įtaką globalizacijos procesai (tyrimų sisteminimo problema), Bendrosios ir Kontinentinės teisės tradicijų konvergencija, Kontinentinės teisės tradicijos transformacijos globalizacijos procesų fone. Mokslininkai tiria teisės šakų ir institutų kaitą ir diversifikaciją vienoms teisinėms kultūroms perimant kitų teisinių kultūrų patirtį, globalizacijos procesų įtaką Lietuvos teisės sistemai.

Klasterio tikslai

Klasterio tikslas yra tirti globalizacijos įtaką teisės tradicijų (kultūrų), teisės sistemų (viešosios ir privatinės teisės), šakų ir institutų kaitai, jų konvergencijai ir diversifikacijai.

Pagrindiniai praktiniai tikslai yra tirti globalizacijos įtaką teisei ir atskiroms jos šakoms bei mokslinės analizės rezultatus bei apibendrinimus pateikti mokslinėse publikacijose, konferencijose, seminaruose ir kitose informacinės sklaidos priemonėse, aktyviau į klasterio tematiką įtraukti teisės fakulteto studentus bei siūlyti su klasterio tematika susieti magistro baigiamuosius darbus.

Klasterio nariai

Doktorantai

Apgintos daktaro disertacijos klasterio tematika