Demografinių tyrimų centras

Tyrimų kryptys

Daugumos  demografinių procesų raida Lietuvoje jau du dešimtmečius yra neigiama. Žemi gimstamumo rodikliai, spartūs šeimos formų ir struktūrų pokyčiai, intensyvi emigracija ir vangi imigracija, visuomenės išsivystymui neadekvačiai aukštas ir svyruojantis mirtingumas stabdo visuomenės socialinės – ekonominės raidos tempą ir ženklins jos ateities trajektoriją dar ilgus dešimtmečius. Demografinės raidos disbalansas, kaip rodo priešakinių postindustrinių visuomenių patirtis, gali būti sėkmingai įveiktas ar bent kontroliuojamas efektyvia demografinių tyrimų žiniomis grįsta gyventojų politika. Būtent dėl to šio klasterio tikslas – tirti Lietuvos demografinių procesų raidą ir veiksnius istorinėje, šių dienų aktualijų ir ateities perspektyvoje, vykdyti lyginamuosius demografinius tyrimus, vertinti nacionalinio lygmens gyventojų politiką ir jos dedamąsias kitų šalių praktikų kontekste, teikti siūlymus viešosios politikos rengėjams.

Demografinių procesų tyrimai svarbūs demografinės situacijos, jos poveikio visuomenės ekonominei, socialinei raidai supratimui, demografinės ateities vertinimui, efektyvios socialinės ir gyventojų politikos kūrimui ir modernizavimui. Vykdant klasterio mokslinių tyrimų temą, kuriamos inovatyvios ir šiuolaikiškos mokslo žinios apie gimstamumo, šeimos, visuomenės sveikatos ir mirtingumo, migracijos procesus. Jos yra sudėtinė efektyvų visuomenės valdymą grindžianti dedamoji bei tvarios visuomenės socialinės raidos prielaida.

Klasterio mokslinių tyrimų rezultatai yra aktualūs ir taikytini:

 • teikiant rekomendacijas socialinės, sveikatos, šeimos ir gimstamumo, gyventojų senėjimo, migracijos politikos formuotojams ir vykdytojams (įskaitant gyventojų politiką kuriančioms ir politines priemones įgyvendinančioms institucijoms);
 • stiprinant bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis (dirbančiomis socialinės, sveikatos ir kitose gyventojų politikos įgyvendinimo srityje);
 • didinant mokslinį žinojimą apie nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyje vykstančius demografinius procesus, aktyvinant visuomenės ir mokslo sanglaudą.

Klasterio nariai

 • Mokslininkų grupės vadovas prof. dr. Domantas Jasilionis (VDU Socialinių mokslų fakultetas)
 • Klasterio tarybos pirmininkė prof. dr. Aušra Maslauskaitė (VDU Socialinių mokslų fakultetas)
 • Klasterio tarybos narys dr. Karolis Žibas (VDU Socialinių mokslų fakultetas)
 • prof. habil. dr. Vladislava Stankūnienė (VDU Socialinių mokslų fakultetas)
 • Marė Baublytė (VDU Socialinių mokslų fakultetas)
 • dr. Aiva Jasilionienė  (Max Planck demografinių tyrimų institutas, Vokietija)
 • dr. Daumantas Stumbrys (VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas)
 • Dovilė Galdauskaitė (Lietuvos statistikos departamentas)
 • dr. Sebastian Klüsener (Federalinis gyventojų tyrimų institutas, Vokietija)
 • dr. Ernesta Platūkytė-Didžiulienė (VDU Socialinių mokslų fakultetas)

Apgintos daktaro disertacijos klasterio tematika