Tautos, valstybės ir atmintys buvusios LDK žemėse: Lietuva, Lenkija, Baltarusija, Ukraina, Rusija

Tyrimų kryptys

Šios grupės mokslininkai užsiima lyginamaisiais politikos, kultūros, istorijos, visuomenės ir ekonominių procesų tyrimais vidurio-rytų Europoje. Organizuojamos konferencijos, kongresai, seminarai, tarptautinės studijų mokyklos, viešos paskaitos ir diskusijos įvairiose regiono kraštuose. Geografiškai koncentruojamasi į Baltijos šalis, Baltarusiją, Lenkiją, Ukrainą ir Rusiją. Kontekste analizuojamos Balkanų, Skandinavijos ir vakarų Europos šalys. Pagrindinės tyrimų kryptys:

  • Nacionalinių naratyvų tyrimai;
  • Žydai vidurio-rytų Europoje;
  • Tautiniai santykiai Vilniaus krašte;
  • Tautinių judėjimų lyginamieji tyrimai;
  • Nacijų kūrimas ir performavimas XX a. vidurio-rytų Europoje;
  • Vidurio-rytų Europos politinių institucijų tyrimai XX a. pab., lyginamasis aspektas;
  • Pasienio bendravimas; Kolektyvinė atmintis (literatūra, istorija).

Pagrindinis metinis renginys – kasmetinis Tarptautinis Baltarusijos Tyrinėtojų kongresas (www.icbs.lt), vykstantis Kaune nuo 2011 m. Atvyksta apie 400 mokslininkų iš viso pasaulio, didžioji dalis – iš Baltarusijos. Kongresas skirtas humanitariniams ir socialiniams mokslams. Tai svarbiausias metinis Baltarusijos akademinis renginys. Specialus akcentas kreipiamas į Baltarusiją, tačiau ji yra diskutuojama labai plačiame vidurio-rytų Europos kontekste.

Klasterio nariai

Doktorantai