Taikomosios etikos tyrimai

Tyrimų kryptys

Pagrindinis klasterio tikslas yra dvilypis: klasteriu siekiama plėtoti socialiniams mokslams reikšmingus tyrinėjimus taikomosios etikos srityje, turinčius praktinę taikomąją vertę įvairioms mokslo ir praktikos sritims, tuo pačiu įgalinant klasteryje dalyvaujančius mokslininkus publikuoti savo straipsnius bei vykdyti nacionalinius ar tarptautinius taikomosios etikos tyrimus.

Klasterį identifikuojanti ir vienijanti mokslinė tematika (taikomoji etika socialiniuose, gamtos ir žmogaus moksluose pažangiam, tvariam ir integraciniam visuomenės augimui) yra kilusi iš klasteryje dalyvaujančių mokslininkų bendros nuostatos, jog etikos klausimai yra vieni iš pagrindiniu socialiniuose, gamtos ar žmogaus moksluose, ypatingai vertinant vykstančias transformacijas naujųjų technologijų ir su tuo susijusių iššūkių bei galimybių kontekste.

Klasterio veikloje numatyta nagrinėti problematika yra plati, apimanti tiek filosofiją (taikomoji etika), mediciną (medicinos etika ir bioetika), teisę (teisės etika), verslą (verslo etika), teologiją (teologijos etika), technikos mokslus (technologijų etika) ir švietimą (švietimo etika), ir kitos. Pagrindinės klasterio mokslininkų tyrimų sritys yra šios:

  • Bioetika ir Neįgalumas
  • Slauga ir priežiūra
  • Konfliktų valdymas
  • Senėjimo etika
  • Žmogaus teisės ir naujosios technologijos (duomenų apsaugos, privatumo ir kt. klausimai)
  • Teisinė etika
  • Moralė
  • Robotų etika

Klasterio nariai

Doktorantai