Energetinio saugumo tyrimų centras

2009 m. įkurtas Energetinio saugumo tyrimų centras yra jungtinis Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos energetikos instituto tyrimų centras. Į Energetinio saugumo tyrimų centrą gali jungtis universiteto ir Instituto padalinių mokslinės grupės, kurių tiriamojo darbo tematika yra susijusi su energetinio saugumo tyrimais.

ESTC siekia kurti energijos tiekimo saugumo vertinimo teorinius principus, moksliškai pagrįsti energetinio saugumo kriterijus, rengti ir tobulinti socioekonominių, politinių ir kitų pasekmių, dėl galimų energijos sutrikimų, vertinimo metodikas. Centras dalyvauja tarptautinėse ir valstybinėse energetinio saugumo tyrimų programose ir projektuose, ugdo jaunųjų mokslininkų mokslo-tiriamojo darbo įgūdžius: sudaro sąlygas jauniems mokslininkams, magistrantams ir doktorantams įgyti mokslinio tiriamojo darbo patirtį bei vykdo kitas su energetiniu saugumu susijusias funkcijas.