2013 m. Vytauto Didžiojo universitete apgintos daktaro disertacijos