Disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursai

Žemiau yra skelbiama informacija apie 2019 m. disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursus.

Humanitariniai mokslai

Etnologijos mokslo kryptyje

Filologijos mokslo kryptyje

Filosofijos mokslo kryptyje

Istorijos ir archeologijos mokslo kryptyje

Menotyros mokslo kryptyje

Teologijos mokslo kryptyje

Socialiniai mokslai

Edukologijos mokslo kryptyje

Ekonomikos mokslo kryptyje

Politikos mokslo kryptyje

Psichologijos mokslų kryptyje

Sociologijos mokslo kryptyje

Teisės mokslo kryptyje

Vadybos mokslo kryptyje

Gamtos mokslai

 Biochemijos mokslo kryptyje

Biologijos mokslo kryptyje

Ekologijos ir aplinkotyros mokslo kryptyje

Žemės ūkio mokslai

 Agronomijos mokslo kryptyje

Miškotyros mokslo kryptyje

Daugiau informacijos teikia Doktorantūros mokykla

    • K. Donelaičio g. 52 – 303, 44244 Kaunas
    • Telefonas (8 37) 209 815
    • El. paštas: doktorantura@vdu.lt