Rengiamų disertacijų temos

Kiekvienais metais universitete yra priimama apie 30-40 doktorantų 18-oje mokslo krypčių, kurie per 4 metus (6 metus, jeigu pasirenkama ištęstinė studijų forma) turi parengti daktaro disertacijas.