Diplomas ir diplomo priedėlis

Kiekvienam VDU absolventui sėkmingai baigusiam studijas ir universiteto nustatyta tvarka atsiskaičiusiam su universitetu išduodamas įgytą kvalifikacinį laipsnį liudijantis diplomas ir diplomo priedėlis. Diplomo priedėlis – dokumentas, atitinkantis Europos Komisijos, Europos Tarybos ir UNESCO / CEPES sukurtą modelį ir papildantis aukštojo mokslo bakalauro arba magistro diplomą duomenimis apie baigtų studijų esmę, turinį ir šalies aukštojo mokslo sistemą, kurie reikalingi tarptautiniam akademiniam pripažinimui.

Diplomo priedėlis užtikrina aukštojo mokslo laipsnių sistemos skaidrumą ir lankstumą, palengvina akademinį pripažinimą tolesnėms studijoms ir įsidarbinimą. Jis išduodamas lietuvių ir anglų kalbomis, kiekvienam absolventui bei nemokamai.

Daugiau informacijos

Studijų departamentas

  • S. Daukanto g. 27 Kaunas
  • Telefonas (8 37) 323 599
  • El. paštas studijos@vdu.lt