2014 m. Vytauto Didžiojo universitete apgintos daktaro disertacijos